Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Strefa NNW zawodowe
Korzyści dla pracownika i firmy
Warianty dopasowane do potrzeb i specyfiki pracy w Twojej firmie 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku
Świadczenia assistance po wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
Rehabilitacja
Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku
Zawał serca
Udar mózgu
Powtórna opinia medyczna
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
Poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance - pomoc w chorobie
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
OC w życiu prywatnym
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie

Chcesz zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenie NNW? 

man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy przystępują do ubezpieczenia i korzystają z ochrony i pomocy assistance.
man leaning back
Twoja firma staje się lepszym pracodawcą – zyskujesz też wymierne korzyści w zależności od programu.

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Często zadawane pytania o ubezpieczenie NNW zawodowe 

Do przedsiębiorców lub innych podmiotów (stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych), które chcą objąć swoich pracowników lub członków ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Minimalna grupa ubezpieczonych liczy 5 osób.
Tak, ubezpieczenie Strefa NNW zawodowe pozwala ubezpieczyć nie tylko pracownika, ale też jego współmałżonka i dzieci.
Tak, ubezpieczenie kierowane jest też do tzw. grup nieformalnych.
Składka może być opłacana jednorazowo albo w 2, 4 lub w 12 ratach. W przypadku grup nieformalnych oraz omów zawieranych na okres krotszy niż rok składka jest zawsze płatna jednorazowo.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.