Nasze ubezpieczenia są częścią Twojego biznesu

Informacje i ekspertyzy przydatne w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach
Dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami w biznesie
Informacje dla brokerów, agentów, klientów 
Ochrona naszego biznesu i ludzi, z którymi ten biznes tworzymy są dla nas najważniejsze. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 nie wpłynie na nasze usługi oferowane klientom i naszym biznesowym partnerom - brokerom i agentom. 
Podjęliśmy szereg działań, aby zachować ciągłość biznesu oraz utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Wybrane artykuły

Allianz o globalnym rynku ubezpieczeń w 2020 roku

Branża ubezpieczeniowa odczuła dotkliwie konsekwencje epidemii COVID-19. Allianz Global Insurance Report 2020 wskazuje jasno – rok 2020 możemy uważać za stracony. Obserwujmy jednak pojawiające się trendy.
Czytaj więcej

Pojazdy elektryczne: ryzyko i implikacje ubezpieczeniowe

E-mobilność na naszych drogach - nowe ryzyka i wyzwania z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt.
Czytaj więcej

Ubezpieczenia zdrowotne - dla kogo?

Ubezpieczenia zdrowotne, uzupełnione – jeśli istnieje taka potrzeba o medycynę pracy, dają korzyści dla ubezpieczonego pracownika, członków jego rodziny oraz pracodawcy.
Czytaj więcej

5 trendów w ubezpieczeniach D&O

Informacje o obecnym stanie rynku i najważniejsze czynniki, które będą wpływały na pracę menedżerów ryzyka, osób odpowiedzialnych za ubezpieczenia D&O oraz brokerów ubezpieczeniowych.
Czytaj więcej

O potrzebie aktualnej i pełnej informacji

Jaki jest cel aktualizowania - corocznie lub nawet w trakcie okresu ubezpieczenia - informacji o ryzyku, skoro nic u klienta się nie zmieniło?
Czytaj więcej

Ubezpieczenie projektowe dróg – ubezpieczeniowe Eldorado?

Inwestycje infrastrukturalne związane z budową lub modernizacją dróg i infrastruktury kolejowej to szansa dla rynku ubezpieczeniowego na zwiększenie wolumenu składkowego i popularyzacji ubezpieczeń ryzyk budowlano – montażowych
Czytaj więcej

Nowa normalność. Bezpieczeństwo zakładu przemysłowego po pandemii COVID-19. Dobre praktyki

Ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej po kryzysie Sars-Cov-2 może generować dodatkowe zagrożenia. Jak nimi zarządzić, by zminimalizować ryzyko i potencjalne szkody?
Czytaj więcej

Allianz Polska w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

5 dobrych praktyk Allianz Polska w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki
Czytaj więcej

Ryzyko OC za produkt w łańcuchu wartości

Poziom ryzyka odpowiedzialności za produkt to kwestia przede wszystkim zarządzania łańcuchem wartości przedsiębiorstwa i dojrzałości procesów, a nie tylko certyfikatów jakości.
Czytaj więcej

18 wszystkich publikacji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.