Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Nasze ubezpieczenia są częścią Twojego biznesu

Informacje i ekspertyzy przydatne w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach
Dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami w biznesie
Informacje dla brokerów, agentów, klientów 
Ochrona naszego biznesu i ludzi, z którymi ten biznes tworzymy są dla nas najważniejsze. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 nie wpłynie na nasze usługi oferowane klientom i naszym biznesowym partnerom - brokerom i agentom. 
Podjęliśmy szereg działań, aby zachować ciągłość biznesu oraz utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Wybrane artykuły

mar 25, 2021

Ocena ryzyka w gwarancjach ubezpieczeniowych

Proces oceny ryzyka odbywa się najczęściej w sposób dwuetapowy. Analizie podlega sytuacja klienta, tj. jego wiarygodność i zdolność kredytowa. Po drugie ocenia się ryzyko danej transakcji, tj. prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia, w którym konkretna gwarancja może być uruchomiona. Zobacz więcej
Czytaj więcej

mar 25, 2021

Rok pandemii: Europa z 1,8 miliona więcej osób długotrwale bezrobotnych

Jakie zmiany pandemia wymusiła na działalności biznesowej na całym świecie, jak wpłynęła na bezrobocie w Europie. Kluczowa jest cyfryzacja i automatyzacja procesów oraz nowe kompetencje i umiejętności cyfrowe.
Czytaj więcej

mar 25, 2021

Wskaźnik Euler Hermes Enabling Digitalization Index

Im wyższy poziom digitalizacji w danym kraju, tym większa łatwość radzenia sobie ze skutkami ekonomicznymi pandemii. Euler Hermes opublikował ranking Enabling Digitalization Index (EDI), który pokazuje tę zależność - sprawdż!
Czytaj więcej

lut 15, 2021

Czego pandemia COVID-19 nauczyła firmy? Barometr Ryzyka Allianz 2021

Ponad 2700 ekspertów z dziedziny zarządzania ryzykiem z 92 krajów i 22 sektorów przemysłu podzieliło się swoimi doświadczeniami, związanymi z prowadzeniem biznesu w 2020 roku. Czego szczególnie spodziewać się w nadchodzącym roku i gdzie szukać rozwiązań?
Czytaj więcej

lut 15, 2021

Czy pandemia na stałe zmieni nawyki związane z oszczędzaniem?

Allianz przeanalizował pierwszą połowę 2020 roku z perspektywy lokowania oszczędności w sześciu krajach – Niemczech, Francji, we Włoszech, Hiszpanii, w Austrii oraz w USA.
Czytaj więcej

lut 15, 2021

Przewodnik surveya zdalnego Allianz

W celu przeprowadzenia dialogu technicznego i oceny ryzyka, proponujemy survey zdalny (online). Jak on przebiega? Kto w nim uczestniczy? Jakie dokumenty przygotować? Zobacz!
Czytaj więcej

lut 15, 2021

Świadczenia z myślą o klientach digitalnych

Zobacz, jakie inicjatywy podjęliśmy w Allianz, aby ułatwić zdalną obsługę klientów w czasie pandemii. Digitalizacja i automatyzacja poprawia satysfakcję klientów i efektywność pracy
Czytaj więcej

sty 18, 2021

Ubezpieczenia D&O w 2021 roku

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek coraz bardziej zyskują na znaczeniu – głównie za sprawą zmieniających się nastrojów społecznych, zmian klimatycznych oraz otoczenia regulacyjnego. Sprawdź, jaka jest ich przyszłość w 2021 roku.
Czytaj więcej

sty 18, 2021

Szczepionka przeciwko COVID-19 a globalny wzrost gospodarczy

Prognozuje się, że szczepionka przeciwko COVID-19 przyspieszy globalny wzrost gospodarczy. Jednak dopiero 2022 rok stworzy możliwości dla powolnej stabilizacji po pandemicznej rewolucji.
Czytaj więcej

40 wszystkich publikacji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.