Nasze ubezpieczenia są częścią Twojego biznesu

Informacje i ekspertyzy przydatne w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach
Dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami w biznesie
Informacje dla brokerów, agentów, klientów 
Ochrona naszego biznesu i ludzi, z którymi ten biznes tworzymy są dla nas najważniejsze. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 nie wpłynie na nasze usługi oferowane klientom i naszym biznesowym partnerom - brokerom i agentom. 
Podjęliśmy szereg działań, aby zachować ciągłość biznesu oraz utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Wybrane artykuły

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: luksus czy konieczność?

Pracodawcy płacąc składki na ubezpieczenie wypadkowe, uważają, że to ZUS powinien zaspokajać roszczenia pracowników z tytułu wypadków przy pracy. Czy jest to jednak wystarczające?
Czytaj więcej

Ubezpieczenia – segment rynku, który realnie kształtuje przyszłość

Zobacz, jak dziś ubezpieczyciele mogą kreować jutro. Allianz Research wskazuje dziewięć obszarów, na które mogą wpływać ubezpieczenia.
Czytaj więcej

Jak konstruować zakres ubezpieczenia

Doświadczenia szkodowe a kształt ochrony ubezpieczeniowej z perspektywy likwidacji szkód. Jaki jest punkt widzenia ubezpieczonego, a jak to widzi ubezpieczyciel?
Czytaj więcej

COVID-19 nastroje: w Europie coraz bardziej pesymistycznie

Allianz Pulse 2020: Jakie są nastroje w Niemczech, Francji i we Włoszech po kryzysie koronawirusa? Najnowszy raport jest bardziej pesymistyczny niż zakładano.
Czytaj więcej

Liberalne przepisy ochrony przeciwpożarowej do zmiany

Ogromne pożary powodują straty dla przedsiębiorców oraz ubezpieczyli. O potrzebie gruntownych zmian przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków.
Czytaj więcej

Koronawirus: wyzwania dla sektora żeglugi morskiej

Zakłócenia i presja gospodarcza spowodowana pandemią mają poważne konsekwencje w zakresie zarządzania ryzykiem dla branży morskiej, jak i ubezpieczycieli. Raport ekspertów Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
Czytaj więcej

Allianz o globalnym rynku ubezpieczeń w 2020 roku

Branża ubezpieczeniowa odczuła dotkliwie konsekwencje epidemii COVID-19. Allianz Global Insurance Report 2020 wskazuje jasno – rok 2020 możemy uważać za stracony. Obserwujmy jednak pojawiające się trendy.
Czytaj więcej

Pojazdy elektryczne: ryzyko i implikacje ubezpieczeniowe

E-mobilność na naszych drogach - nowe ryzyka i wyzwania z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt.
Czytaj więcej

Niewypłacalność firm z powodu pandemii

Wzrost liczby niewypłacalności spowodowany kryzysem COVID-19 - Euler Hermes szacuje, że globalny wskaźnik niewypłacalności może osiągnąć rekordowy poziom + 35%.
Czytaj więcej

24 wszystkich publikacji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.