Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Nasze ubezpieczenia są częścią Twojego biznesu

Informacje i ekspertyzy przydatne w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach
Dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami w biznesie
Informacje dla brokerów, agentów, klientów 
Ochrona naszego biznesu i ludzi, z którymi ten biznes tworzymy są dla nas najważniejsze. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 nie wpłynie na nasze usługi oferowane klientom i naszym biznesowym partnerom - brokerom i agentom. 
Podjęliśmy szereg działań, aby zachować ciągłość biznesu oraz utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Wybrane artykuły

sty 24, 2022

Kontrola cybernetyczna w firmach. Przeciwdziałanie pandemii ransomware

W czasie kryzysu Covid-19 w cyberprzestrzeni wybuchła kolejna epidemia: cyfrowa pandemia napędzana przez oprogramowanie ransomware. W nowym raporcie, ubezpieczyciel cybernetyczny Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) analizuje najnowsze zmiany w zakresie ryzyka związanego z oprogramowaniem ransomware i nakreśla, w jaki sposób firmy mogą wzmocnić swoją obronę dzięki dobrym praktykom w zakresie higieny cybernetycznej i bezpieczeństwa IT.
Czytaj więcej

sty 24, 2022

Zarządzanie ryzykiem budowlanym w nowej erze

Globalny przemysł budowlany wzrośnie o 42% do 15 bilionów dolarów do 2030 roku. Branża budowlana będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w nadchodzącej dekadzie, przewyższając produkcję i usługi. Z tym wiążą się ryzyka - jak nimi zarządzać?
Czytaj więcej

lis 30, 2021

Konsekwencje powodzi w Europie Zachodniej - lipiec 2021 r.

Powódź wywołana przez niż „Bernd” zniszczyła część Niemiec, Belgii i Holandii. Trzy miesiące po katastrofie infrastruktura na zalanych terenach jest w dalszym ciągu zrujnowana, a ludzie z trudem radzą sobie z jej skutkami.
Czytaj więcej

lis 30, 2021

Dobre wyniki Allianz za trzeci kwartał

Allianz publikuje dobre wyniki za trzeci kwartał 2021 r. Sprawdź wyniki kwartalne i za pierwsze dziewięć miesięcy.
Czytaj więcej

lis 30, 2021

Transport w UE o zerowej emisji dwutlenku węgla: ścieżki i możliwości

Zrównoważony rozwój. Zabacz, jakie będą roczne koszty inwestycji, aby osiągnąć założone aspiracje do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C.
Czytaj więcej

paź 28, 2021

Czynniki ryzyka ESG: Czyń dobrze, czyniąc dobro

Mierniki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania (ESG) - sprawdź raport ekspertów AGCS i dowiedz się, w jak ograniczać ryzyko i „postępować właściwie”
Czytaj więcej

paź 28, 2021

Ceny energii w Europie. Nadchodzi (kosztowna) zima

Nadchodzi kosztowna zima. Stłumiony popyt, ograniczona podaż, polityka ekologiczna, szybujące w górę ceny energii — Europa jest szczególnie zagrożona z powodu niskich zapasów i dużą zależność od gazu ziemnego. Ceny gazu i węgla gwałtownie rosną. Co nas czeka — sprawdź raport.
Czytaj więcej

paź 28, 2021

Najlepsze praktyki ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG: Environmental, Social, Governance. Co muszą wiedzieć zarządy? Michael Bruch, Global Head of Liability Risk Consulting/ESG w AGCS, odpowiada na kluczowe pytania. Sprawdź odpowiedzi.
Czytaj więcej

wrz 20, 2021

Małe i średnie przedsiębiorstwa - zagrożenie niewypłacalnością

Wcześniejsze badania zidentyfikowały trzy główne wskaźniki, które pomagają wykryć trudną sytuację firmy na cztery lata przed bankructwem. Sprawdź, jak wygląda MŚP w różnych krajach Europy
Czytaj więcej

64 wszystkich publikacji

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a w przypadku umów ubezpieczenia dobrowolnego ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000 021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego 118 631 000 złotych (wpłacony w całości).