Nasze ubezpieczenia są częścią Twojego biznesu

Informacje i ekspertyzy przydatne w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach
Dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami w biznesie
Informacje dla brokerów, agentów, klientów 
Ochrona naszego biznesu i ludzi, z którymi ten biznes tworzymy są dla nas najważniejsze. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 nie wpłynie na nasze usługi oferowane klientom i naszym biznesowym partnerom - brokerom i agentom. 
Podjęliśmy szereg działań, aby zachować ciągłość biznesu oraz utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Wybrane artykuły

maj 31, 2022

Allianz Trade Global Survey - 3 trendy w 2022 r.

Badanie 3000 korporacji z USA, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemczech przed i po inwazji na Ukrainę. Sprawdź wyniki badań Allianz, zobacz, jak obecne środowisko międzynarodowe wpływa na eksporterów i ich gotowość do prowadzenia handlu?
Czytaj więcej

maj 31, 2022

Grupowe ubezpieczenia na życie

Informacje o ubezpieczeniach grupowych na życie - jak rozwijał się ryne, jak Allianz dostosowuje ubezpieczenia do specyfiki firm, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem i jak kształtuje się suma ubezpieczenia. Informacje o trendach w ubepzieczeniach grupowych na życie.
Czytaj więcej

maj 31, 2022

Allianz przeciwko plastikowym zanieczyszczeniom

Zobacz na czym polega partnerstwo Allianz z Sea Shepherd, jak Allianz i pracownicy Allianz przyczyniają się do oczyszczania oceanów z plastiku
Czytaj więcej

mar 27, 2022

Grupa Allianz - wyniki operacyjne za 2021 r.

Grupa Allianz osiągnęła dobre wyniki operacyjne we wszystkich segmentach biznesowych. Sprawdź wyniki za 2021 i cele na 2022 r.
Czytaj więcej

mar 27, 2022

Szklane domy. Czy obiekty użyteczności publicznej są w pełni bezpieczne?

Poznaj zjawiska wpływające na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Zobacz, jak Allianz odpowiada na potrzeby rynku. Jak prewencja wpłynie na ryzyko.
Czytaj więcej

mar 27, 2022

Bezpieczeństo instalacji fotowoltaicznych

Poznaj zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z rozwojem fotowoltaiki w Polsce. W artykule pokazujemy główne problemy związane z bezpieczeństwem technologii fotowoltaicznych.
Czytaj więcej

lut 02, 2022

Linie finansowe. Allianz Global Corporate & Specialty

Globalny zespół ds. Linii Finansowych w Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) zapewniają klientom pewność i bezpieczeństwo w dzisiejszym coraz bardziej spornym i wymagającym świecie biznesu.
Czytaj więcej

sty 24, 2022

Kontrola cybernetyczna i przeciwdziałanie pandemii ransomware

W czasie kryzysu Covid-19 w cyberprzestrzeni wybuchła kolejna epidemia: cyfrowa pandemia napędzana przez oprogramowanie ransomware. W nowym raporcie, ubezpieczyciel cybernetyczny Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) analizuje najnowsze zmiany w zakresie ryzyka związanego z oprogramowaniem ransomware i nakreśla, w jaki sposób firmy mogą wzmocnić swoją obronę dzięki dobrym praktykom w zakresie higieny cybernetycznej i bezpieczeństwa IT.
Czytaj więcej

sty 24, 2022

Zarządzanie ryzykiem budowlanym w nowej erze

Globalny przemysł budowlany wzrośnie o 42% do 15 bilionów dolarów do 2030 roku. Branża budowlana będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w nadchodzącej dekadzie, przewyższając produkcję i usługi. Z tym wiążą się ryzyka - jak nimi zarządzać?
Czytaj więcej

71 wszystkich publikacji

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.