Nasze ubezpieczenia są częścią Twojego biznesu

Informacje i ekspertyzy przydatne w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach
Dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami w biznesie
Informacje dla brokerów, agentów, klientów 
Ochrona naszego biznesu i ludzi, z którymi ten biznes tworzymy są dla nas najważniejsze. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 nie wpłynie na nasze usługi oferowane klientom i naszym biznesowym partnerom - brokerom i agentom. 
Podjęliśmy szereg działań, aby zachować ciągłość biznesu oraz utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Wybrane artykuły

Allianz Polska w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

5 dobrych praktyk Allianz Polska w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki
Czytaj więcej

Ryzyko OC za produkt w łańcuchu wartości

Poziom ryzyka odpowiedzialności za produkt to kwestia przede wszystkim zarządzania łańcuchem wartości przedsiębiorstwa i dojrzałości procesów, a nie tylko certyfikatów jakości.
Czytaj więcej

Dobre praktyki - ciągłość przedsiębiorstwa w trakcie epidemii

Kluczowe obszary, związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w trakcie epidemii COVID-19 – to pracownicy, ciągłość procesów, zabezpieczenie majątku oraz łańcucha dostaw.
Czytaj więcej

System CZAK dla brokerów

CZAK - to system pozwala na samodzielne generowanie ofert i zawieranie umów ubezpieczenia. Zachęcamy brokerów do korzystania z naszego systemu sprzedażowego
Czytaj więcej

Apetyt Allianz na ryzyko

Allianz ubezpiecza ryzyka w różnych branżach i rodzajach działalności
Czytaj więcej

Udziały własne w ubezpieczeniach korporacyjnych - perspektywa ubezpieczyciela

O potrzebie udziału własnego w ubezpieczeniach korporacyjnych - z perspektywy ubezpieczyciela
Czytaj więcej

Udziały własne w ubezpieczeniach korporacyjnych - perspektywa ubezpieczającego

O potrzebie udziału własnego w ubezpieczeniach korporacyjnych - z perspektywy ubezpieczajacego
Czytaj więcej

Allianz Risk Barometr

Allianz Risk Barometr. Z czym zmierzy się biznes w Polsce i na świecie? Sprawdź i ubezpiecz firmę w Allianz
Czytaj więcej

Allianz Polska prezentuje wyniki finansowe za 2019 rok

2019 rok to czas stabilnego rozwoju Allianz w Polsce i na świecie.
Czytaj więcej

11 wszystkich publikacji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.