Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie podróży służbowych

Poczucie bezpieczeństwa w podróży dla pracownika – niższe koszty dla pracodawcy
Open Business Travel 
Korzyści dla pracownika i firmy:

Sprawdź, co zawiera ubezpieczenie w podróży służbowej

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników 
Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance
sumy ubezpieczenia do 1,5 mln zł
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków
opcjonalnie
Bagaż podróżny
opcjonalnie
OC w życiu prywatnym
opcjonalnie

Sprawdzone rozwiązania

dla Twoich pracowników w podróży

man with giant watch
Zawierasz roczną umowę Open Business Travel i ustalasz zakresy ochrony dla różnych grup pracowników.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy są objęci ochroną w razie np. wypadku, zachorowania, utraty bagażu, zniszczenia sprzętu.
man leaning back
Wiesz, że w razie czego ubezpieczenie pokryje nawet koszty zastępstwa w podróży służbowej.

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Często zadawane pytania o ubezpieczenie podróży służbowych 

Z tego ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorcy lub inne podmioty, których pracownicy wyjeżdżają w podróże służbowe za granicę.
Minimum 2 osoby.
W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej w formie polisy otwartej z deklarowaną liczbą osobodni minimalna depozytowa składka ubezpieczeniowa równa jest składce za 100 osobodni.
Tak, składka może być płatna jednorazowo albo w 2,4 lub 12 ratach.
W ciągu 30 dni od daty końca polisy rozliczamy osobodni. Niewykorzystana nadpłata zostanie zwrócona na konto ubezpieczającego.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.