Program TFI Allianz

Pracowniczy Program
Emerytalny w TFI Allianz 

Przyszła emerytura dla pracowników – korzyści dla pracodawcy
PPE w TFI Allianz
Twoje korzyści jako pracodawcy
Forma gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filaru – zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Niskie koszty funkcjonowania
Możliwość zmiany subfunduszu w czasie trwania PPE
Ulgi podatkowe przy wypłacie
Dziedziczenie zgromadzonych środków
man with giant watch
Pracownicy mogą dołączyć do programu stworzonego w firmie - jest to zawsze dobrowolne 
man looking at charts
Inwestujemy ich skladki zgodnie z zasadami dotyczącymi PPK lub PPE
man leaning back
Na koncie pracownika gromadzony jest kapitał na przyszłość
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby dać Ci więcej pewności. PPE dawnej Avivy cały czas obowiązuje.
Dokumenty dotyczące Twojego PPE zawartego w dawnej Avivie:
Aby obsłużyć PPE dawnej Avivy, skontaktuj się z nami:
Jako pracownik możesz wpłacać dodatkowe środki do programu w formie składki dodatkowej (dobrowolnej). Jej wysokość minimalna jest określana w umowie zakładowej, a limit roczny jest ustalany w każdym roku na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Aby otrzymać całe zaoszczędzone środki z PPE, trzeba spełnić warunki ustawowe dotyczące:

  • wieku (ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych) i
  • odpowiedniego stażu oszczędzania.
Zasady tworzenia i funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)