Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej i Ochrony prawnej, które można rozszerzyć o klauzulę dopasowaną do specyfiki danej grupy zawodowej oraz o OC pracodawcy

Przesuń, by zobaczyć więcej

dobrowolne
OC zawodowa
Ochrona prawna
suma 10 000zł
OC pracodawcy
opcjonalnie
Tłumacz/biuro tłumaczeń - Klauzula 1
opcjonalnie
Kancelaria prawna - Klauzula 2
opcjonalnie
Pracownia projektowa/ projektowania wnętrz - Klauzula 3
opcjonalnie
Geodeta/ pracownia geodezyjna - Klauzula 4
opcjonalnie
Projektowanie, wykonawstwo lub doradztwo systemów komputerowych - Klauzula 5
opcjonalnie
Weterynarz/ lecznica weterynaryjna - Klauzula 6
opcjonalnie
Zarządca nieruchomości - Klauzula 7
opcjonalnie
Pośrednik w obrocie nieruchomości - Klauzula 8
opcjonalnie
Działalność konsultingowa - Klauzula 9
opcjonalnie
Instruktor sportu/ trener - Klauzula 10
opcjonalnie
Pracownik służby BHP - Klauzula nr 11
opcjonalnie
Nauczyciel - Klauzula nr 12
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Nie – OC zawodowe jest właściwe w przypadku 4 kategorii działalności doradczej:

  • doradztwa kadrowego, 
  • doradztwa w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne), 
  • doradztwa prawnego, 
  • doradztwa rolniczego.
Tak – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nauczyciela również gdy pełni funkcję opiekuna podczas wyjazdów szkolnych, tj. kolonii lub obozów letnich/zimowych, zorganizowanych przez uprawniony podmiot.
Ochroną ubezpieczeniową są objęte uchybienia oraz szkody, które mają miejsce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o zawód nauczyciela, ochrona może zostać rozszerzona o szkody powstałe na terenie krajów Unii Europejskiej.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.