Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej i Ochrony prawnej, które można rozszerzyć o klauzulę dopasowaną do specyfiki danej grupy zawodowej oraz o OC pracodawcy

Przesuń, by zobaczyć więcej

dobrowolne
OC zawodowa
Ochrona prawna
suma 10 000zł
OC pracodawcy
opcjonalnie
Tłumacz/biuro tłumaczeń - Klauzula 1
opcjonalnie
Kancelaria prawna - Klauzula 2
opcjonalnie
Pracownia projektowa/ projektowania wnętrz - Klauzula 3
opcjonalnie
Geodeta/ pracownia geodezyjna - Klauzula 4
opcjonalnie
Projektowanie, wykonawstwo lub doradztwo systemów komputerowych - Klauzula 5
opcjonalnie
Weterynarz/ lecznica weterynaryjna - Klauzula 6
opcjonalnie
Zarządca nieruchomości - Klauzula 7
opcjonalnie
Pośrednik w obrocie nieruchomości - Klauzula 8
opcjonalnie
Działalność konsultingowa - Klauzula 9
opcjonalnie
Instruktor sportu/ trener - Klauzula 10
opcjonalnie
Pracownik służby BHP - Klauzula nr 11
opcjonalnie
Nauczyciel - Klauzula nr 12
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: zapytania.korporacyjne@allianz.pl 

Nie – OC zawodowe jest właściwe w przypadku 4 kategorii działalności doradczej:

  • doradztwa kadrowego, 
  • doradztwa w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne), 
  • doradztwa prawnego, 
  • doradztwa rolniczego.
Tak – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nauczyciela również gdy pełni funkcję opiekuna podczas wyjazdów szkolnych, tj. kolonii lub obozów letnich/zimowych, zorganizowanych przez uprawniony podmiot.
Ochroną ubezpieczeniową są objęte uchybienia oraz szkody, które mają miejsce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o zawód nauczyciela, ochrona może zostać rozszerzona o szkody powstałe na terenie krajów Unii Europejskiej.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)