Dokumenty do ubezpieczeń dla firm

Dokumenty do ubezpieczeń dla firm zawartych w dawnej Avivie oraz ubezpieczeń dawnej Avivy zawartych w Allianz po 2.07.2022 r. 
Zespół, Opiekun, Opiekun Vip, Dalej Razem


Ubezpieczenia grupowe na życie Zespół
 

Ubezpieczenia grupowe na życie Opiekun
 

Ubezpieczenia grupowe na życie Opiekun VIP
 

Ubezpieczenia na życie Dalej Razem
 

Klauzula kapitałowa
 

Regulamin UFK
 

Dokumenty zawierające kluczowe informacje wraz z załącznikami
 

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Ubezpieczenia korporacyjne


Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
 

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 

Ubezpieczenie prac budowlano-remontowych
 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii
 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
 

Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe w IT

Ubezpieczenie OC zawodowe w budownictwie

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie taboru szynowego

Ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie krajowym

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)