Dokumenty do ubezpieczeń dla firm

Dokumenty do ubezpieczeń dla firm zawartych w dawnej Avivie oraz ubezpieczeń dawnej Avivy zawartych w Allianz po 2.07.2022 r. 

Ważna informacja na temat podatku od zysków kapitałowych

1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych. Obowiązek podatkowy przechodzi na Klienta. (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, z późn. zm.).

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia korporacyjne


Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
 

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 

Ubezpieczenie prac budowlano-remontowych
 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii
 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
 

Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe w IT

Ubezpieczenie OC zawodowe w budownictwie

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie taboru szynowego

Ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie krajowym

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)