Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia dla firm

Masz ubezpieczenie Allianz Moja Firma lub Bezieczny Biznes - szkodę możesz zgłosić online.
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje. 

Jak zgłosić szkodę?
 

 • telefonicznie dummy +48 224 224 224
 • mailowo pod adresem: dummy szkody_gospodarcze@allianz.pl
 • pisemnie - przesyłając druk zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją szkodową na adres:

  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. 
  ul. Inflancka 4B 
  00-189 Warszawa

Na etapie zgłoszenia szkody należy podać:

 • datę szkody;
 • miejsce szkody;
 • opis szkody wraz z podaniem jej przyczyny;
 • szacowaną wartości szkody (o ile jest to możliwe);
 • numer polisy;
 • kontakt do siebie (ważne!)
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)