Możemy chronić naszą planetę i przyszłe pokolenia przed skutkami katastrofalnych zjawisk klimatycznych.

Prewencja jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Po pierwsze dlatego, że każda wymiana wybitego okna, lakierowanie czy wymiana elementów nadwozia zwiększa emisję CO2. Po drugie dlatego, że w wyniku zmian klimatycznych zwiększa się rozmiar szkód. I po trzecie - ponieważ ochrona klimatu sama w sobie jest globalnym środkiem zapobiegawczym – mającym na celu ograniczenie globalnego ocieplenia i zachowanie planety jako bezpiecznego miejsca dla przyszłych pokoleń.
Monitoruj ostrzeżenia i zalecenia lokalnych władz. Postępuj zgodnie z zaleceniami.
 • Upewnij się, że dach jest w dobrym stanie i nie ma przecieków.
 • Oczyszczaj regularnie rynny i rury spustowe, aby zapobiec zalaniu.
 • Przenieś ważne dokumenty i przedmioty wartościowe na wyższe piętra, aby uniknąć zalania.
 • Zabezpiecz okna i drzwi przed gradem.
 • Przytnij gałęzie drzew, które mogą uszkodzić dom w wyniku silnego wiatru.
 • Upewnij się, że dach jest solidny i nie ma luźnych elementów, które mogłyby zostać oderwane przez wiatr.
 • Zamontuj piorunochrony i systemy ochrony przed piorunami na swoim domu.
  Zainstaluj ochronę przepięciową w skrzynce rozdzielczej, aby chronić komputery i inne urządzenia.
  Przed wyjazdem na wakacje najlepiej odłącz wszystkie urządzenia elektryczne. Nawet urządzenia w trybie czuwania mogą powodować zwarcia i pożary.
 • Zabezpiecz luźne przedmioty na zewnątrz, takie jak meble ogrodowe, aby uniknąć ich zniszczenia lub uszkodzenia.
 • Upewnij się, że bramy garażowe są odpowiednio zamknięte i zabezpieczone.
 • Zabezpiecz rury przed zamarzaniem, szczególnie te na zewnątrz budynku.
 • Utrzymuj ogrzewanie na odpowiednim poziomie, aby uniknąć zamarznięcia rur i uszkodzeń spowodowanych przez mróz.
 • Po silnych opadach śniegu usuń go z dachu, aby zapobiec szkodom spowodowanym obciążeniem śniegiem.
  Usuwaj śnieg z paneli słonecznych i instalacji fotowoltaicznych tylko w razie konieczności. 
Monitoruj ostrzeżenia i zalecenia lokalnych władz. Postępuj zgodnie z zaleceniami.
Monitoruj ostrzeżenia i zalecenia lokalnych władz. Jeśli istnieje konieczność ewakuacji lub przemieszczenia pojazdu, postępuj zgodnie z zaleceniami.
Unikaj wjeżdzania w duże kałuże. Może dojść do zalania silnika albo układu wydechowego i skutkować uszkodzeniem elementów pojazdu. 
Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte: W przypadku wystąpienia burzy z silnym wiatrem lub gradu, ważne jest, aby wszystkie okna i drzwi samochodu były dokładnie zamknięte, aby uniknąć zalania wnętrza lub uszkodzeń powstałych w wyniku uderzenia gradem.
Zabezpiecz samochód przed gradem: Jeśli możliwe, postaraj się znaleźć zadaszone miejsce parkingowe, takie jak garaż lub zadaszony parking, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez grad. Jeśli nie ma takiej możliwości, możesz użyć specjalnych pokrowców ochronnych, które mogą pomóc w minimalizacji szkód.
Jeśli musisz prowadzić podczas burzy lub gradu, zwolnij i zachowaj odpowiednią odległość od pojazdu przed Tobą, aby uniknąć nagłych manewrów hamowania.
Unikaj parkowania pod drzewami w przypadku silnego wiatru: Silny wiatr może powodować upadanie gałęzi z drzew, co może uszkodzić samochód. Dlatego staraj się unikać parkowania pod dużymi drzewami w czasie burz i silnych wiatrów.
Jeśli poruszasz się po drodze w trakcie silnego wiatru, unikaj mostów i otwartych obszarów, gdzie wiatr może być bardzo silny. Jazdę prowadź ostrożnie i utrzymuj niską prędkość.
Utrzymuj regularną konserwację pojazdu: Regularna konserwacja samochodu, w tym sprawdzenie stanu opon, działania układu hamulcowego i innych istotnych podzespołów, może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom spowodowanym przez ekstremalne warunki pogodowe.
Monitoruj ostrzeżenia i zalecenia lokalnych władz. Postępuj zgodnie z zaleceniami.
 • W przypadku ostrzeżenia przed powodzią wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne i odłącz wtyczki.
 • Przenieś wartościowe przedmioty, maszyny i dokumenty na wyższe piętra, aby uniknąć zalania.
 • Upewnij się, że dach jest w dobrym stanie i nie ma przecieków.
 • Regularnie usuwaj liście i gałęzie z rynien i rur spustowych, aby woda mogła swobodnie odpływać.
 • Worki z piaskiem na i przy (piwniczych) otworach, takich jak drzwi, okna lub studnie piwniczne, ograniczają napływ wody. Są one dostarczane w obszarach zagrożonych.
 • Sprawdź przed ponownym uruchomieniem, czy urządzenia/urządzenia elektryczne oraz gniazdka są całkowicie suche i sprawne.
 • Odłącz wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak kasy fiskalne, maszyny itp., od sieci elektrycznej w przypadku ostrzeżenia przed burzą
 • Zabezpiecz okna i drzwi przed gradem.
 • Zamontuj piorunochrony i systemy ochrony przed piorunami.
 • Zainstaluj ochronę przepięciową w skrzynce rozdzielczej, aby chronić komputery i inne urządzenia.
 • Wyłącz urządzenia elektryczne podczas dłuższej nieobecności. Nawet urządzenia w trybie gotowości mogą spowodować zwarcie i pożar.
 • Zabezpiecz luźne przedmioty i regularnie kontroluj elewację, dach i okna pod kątem usterek.
 • Upewnij się, że bramy garażowe są odpowiednio zamknięte i zabezpieczone.
 • Zabezpiecz szklane powierzchnie/dachy szklarni lub samochodów parkujących na zewnątrz przykryciem.
 • Obserwuj stan drzew w ogrodzie lub na terenie firmy oraz w najbliższym otoczeniu. Zniszczone drewno jest bardziej podatne na złamanie podczas burzy, a chore drzewa łatwiej zostają
 • Upewnij się, że dach jest solidny i nie ma luźnych elementów, które mogłyby zostać oderwane przez wiatr.
 • Utrzymuj ogrzewanie na odpowiednim poziomie, aby uniknąć zamarznięcia rur i uszkodzeń spowodowanych przez mróz.
 • Usuń śnieg z dachu po intensywnych opadach śniegu, aby zapobiec szkodom spowodowanym ciężarem śniegu.
 • Odśnieżaj panele słoneczne i instalacje fotowoltaiczne tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 

 

 

 

Sprawne likwidowanie szkód to jedno z naszych podstawowych zadań. W sytuacjach, gdy w tym samym czasie spływa do nas wiele zgłoszeń, np. podczas intensywnych burz, stosujemy specjalne procedury.

Te sześć kroków to sprawdzony sposób działania, który nam pozwala szybko i sprawnie zająć się każdą sprawą.

1. OBSERWACJA
Na bieżąco monitorujemy komunikaty pogodowe; 
w razie potrzeby wysyłamy SMS ostrzegawcze
2. OCENA
Dzielimy sytuacje pogodowe na zdarzenia lokalne, regionalne, krajowe. Powołujemy Sztab Kryzysowy składający się z ekspertów Allianz.
3. ROZPOZNANIE SYTUACJI
Klasyfikujemy zdarzenie szkodowe. Wysyłamy rzeczoznawców, aby ocenili szkody; zapewniamy doraźną pomoc, np. w ubezpieczeniu komunikacyjnym - samochody zastępcze.
4. KOMUNIKACJA
Delegujemy dodatkowych likwidatorów, aby zapewnić obsługę spraw klientów. Zapewniamy możliwość zgłaszania uwag dotyczących zgłoszeń na stronie allianz.pl
5. MONITORING DZIAŁAŃ
Na bieżąco oceniamy efektywność naszych działań; w razie potrzeby podejmujemy dodatkowe działania wspierające.
6. ZAMYKAMY AKCJĘ
Kończymy działania związane z likwidacją poważnych szkód i wracamy do standardowych procedur likwidacji. Oceniamy wszystkie podjęte kroki, aby działać efektywniej w kolejnych takich sytuacjach.
W ramach regulacji prawnych rozporządzenia UE, w sprawie systematyki udostępniamy nasze dane dotyczące szkód związanych z ryzykiem klimatycznym organom, które chcą wykorzystać te dane do analiz w celu poprawy adaptacji społeczeństwa do zmian klimatu. Usługa ta jest bezpłatna. Zapytania prosimy kierować do naszego rzecznika prasowego

Allianz przekazuje dane o szkodach w celach statystycznych organom nadzoru.

UWAGA: Ze względu na ochronę danych osobowych możemy przekazywać tylko dane zagregowane bez odniesienia do danych osobowych.