Samochód – proste zgłoszenie, sprawna likwidacja szkody

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

 • Zgłoś roszczenie lub szkodę online 
 • Od razu otrzymasz numer roszczenia lub szkody
 • Jeśli podasz nam swój numer telefonu lub e-mail, będziemy kontaktować się z Tobą szybciej i wygodnie
 • Aplikacja Asystent Szkody w każdej chwili poinformuje Cię, co się dzieje ze zgłoszoną szkodą OC i  AC. O statusie szkody możemy Cię poinformować także mailowo lub telefonicznie.
To przyspieszy realizację Twojego zgłoszenia.
 
Zgłoś online
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00
 
+ 48 224 224 224
ekomi

Globalne badanie satysfakcji Klienta Allianz

4.4/5

9002 Opinie

Тak oceniają nas Klienci

Wszystko przebiegło bezproblemowo, w jasny i czytelny sposób." Marcin

Wybierz zdarzenie i sprawdź, jakie dokumenty nam dostarczyć. W trakcie rozpatrywania roszczenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Podaj swój nr telefonu lub adres email. To ułatwi nam wzajemną komunikację i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia.
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Zdjęcia/nagranie wykonane na miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez poszkodowanego  
  Instrukcja wykonania zdjęć
 3. Prawo jazdy (jeżeli uszkodzony pojazd był w ruchu)
 4. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu – dokument potwierdzający prawo własności
 5. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 6. Dowód winy sprawcy zdarzenia (oświadczenie spisane ze sprawcą lub dane jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia)
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia (karty informacyjne, historia choroby, wyniki badań itp.)
 3. Faktury potwierdzające poniesione koszty leczenia i rehabilitacji
 4. Numer konta bankowego, na które przelejemy odszkodowanie oraz danych jego właściciela
 5. Kopia dokumentu tożsamości
 6. Sprecyzowane roszczenia
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Prawo jazdy kierującego
 3. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 4. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 5. Faktura dokumentująca naprawę pojazdu (w przypadku rozliczenia fakturowego)
 6. Zdjęcia/nagranie wykonane na miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez poszkodowanego
  Instrukcja wykonania zdjeć
 7. Jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia, niezbędne jest oświadczenie lub protokół urzędowy potwierdzający okoliczności zdarzenia
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Zdjęcia pojazdu
 3. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 4. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 5. Nagranie z monitoringu w miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez Poszkodowanego
 6. Zdjęcia/nagranie wykonane na miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez poszkodowanego
  Instrukcja wykonania zdjęć
 7. Jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia, niezbędne jest oświadczenie lub protokół urzędowy potwierdzający okoliczności zdarzenia
 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Zdjęcia pojazdu
  Instrukcja wykonania zdjeć
 3. Kopia notatki policyjnej potwierdzającej zgłoszenie kradzieży elementów pojazdu
 4. Skan lub kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu (w przypadku zatrzymania dowodu – kopia karty pojazdu)
 5. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 6. Faktura dokumentująca naprawę pojazdu (w przypadku rozliczenia fakturowego)

Druk zgłoszenia szkody

Wypełnione oświadczenie dotyczące szkody kradzieżowej

Kopia notatki policyjnej potwierdzającej zgłoszenie kradzieży pojazdu

Kopie dowodów osobistych wszystkich właścicieli pojazdu

Postanowienia z prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży przedmiotowego pojazdu – kopia oryginału decyzji wyrejestrowania pojazdu

Cesja Praw do pojazdu – oryginał 2 egz. podpisanych (przez właściciela i współwłaściciela, osoby upoważnione)

Oryginał dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu – w przypadku zatrzymania ich przez Wydział Komunikacji zostaniesz poproszony o uzyskanie potwierdzenia zatrzymania dokumentów w urzędzie

Kopie wszystkich dokumentów pochodzenia pojazdu (faktury, umowy kupna-sprzedaży, książki serwisowej, świadectwa homologacji, itp.)

Kopia certyfikatów zabezpieczeń (faktury montażu itp.)

Wszystkie komplety kluczyków do samochodu wraz ze sterownikami do zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (odbierze od Ciebie rzeczoznawca Allianz)

Nr kont właścicieli pojazdu lub upoważnienie do odbioru odszkodowania podpisane przez właścicieli

 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
 • Zrób zdjęcia, aby udokumentować przyczynę oraz szkodę 
 • Jeżeli szkodę w Twoim pojeździe wyrządził inny kierujący, spiszcie oświadczenie o kolizji drogowej, wskazując kto ponosi za nią odpowiedzialność
 • Zgłoś zdarzenie na policję w przypadku wandalizmu, kradzieży z włamaniem
 • Zgłoś niezwłocznie szkodę do Allianz
Najprościej informację o szkodzie uzyskasz dzięki aplikacji  Asystent Szkody  
W aplikacji Asystent Szkody na bieżąco informujemy Cię, na jakim etapie jest Twoja sprawa. 
Możesz też zadzwonić pod numer + 48 224 224 224 i podać numer szkody.

Masz OC w Allianz?  

Twój samochód osobowy został uszkodzony w kolizji drogowej przez sprawcę ubezpieczonego w innym zakładzie ubezpieczeń?

Zapłacimy za holowanie i samochód zastępczy

 • Naprawimy Twój samochód
 • Załatwimy formalności
 • Nie stracisz zniżek

Assistance to całodobowa, fachowa pomoc w trudnych sytuacjach na drodze, dostępna 7 dni w tygodniu w Polsce i innych krajach Europy.

W razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu zorganizujemy i pokryjemy koszty usług związanych z udzieleniem pomocy. W zależności od wybranego wariantu, możesz skorzystać np. z:

 •  naprawy na miejscu,
 •  holowania,
 •  pojazdu zastępczego,
 •  usługi mobilności, czyli transport kierowcy i pasażerów do dowolnego miejsca w odległości do 100 km od miejsca zdarzenia (w zależności od wybranego wariantu Assistance).

Usługi Assistance są świadczone w Polsce i za granicą 7 dni w tygodniu 24h na dobę. Wystarczy, że w razie wystąpienia zdarzenia skontaktujesz się z infolinią 224 224 224

Przy zgłoszeniu możemy zapytać Cię o:

 •  
 •  
 • Numer rejestracyjny pojazdu,
 • Markę i model pojazdu,
 • Dane kierowcy i pasażerów,
 • Dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
 • Opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy.
  •  

Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku/kolizji?
Należy: 

 • podjąć odpowiednie działania, które zapewniają bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz - o ile to możliwe - udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć ich mienie
 • zapobiegać w miarę możliwości zwiększeniu się szkody i ograniczyć konsekwencje wypadku
 • umożliwić przedstawicielowi Allianz dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielania w tym celu pomocy i wyjaśnień.

Warsztaty partnerskie to wybrane Stacje Obsługi Samochodów w całej Polsce rekomendowane przez Allianz. 

 •  
 • W ramach wariantu AC - warsztaty partnerskie zapewniamy:
 • bezgotówkową formę rozliczenia naprawy
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia
 • samochód zastępczy na okres naprawy w warsztacie i usługa door-to-door
 • szybką i sprawną naprawę pojazdu objęta 2-letnią gwarancją
 • naprawę pojazdu na częściach zamiennych wysokiej jakości oraz w przypadku ich braku także na częściach oryginalnych
 • ponad 100 warsztatów partnerskich świadczących wysoką jakość usług
RUW – rynkowy ubytek wartości pojazdu

Jeżeli uważasz, że w związku z uszkodzeniem Twojego pojazdu zgłoszonym z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mogła nastąpić utrata jego wartości handlowej, zgłoś roszczenie.

 
Szkoda całkowita

Jeżeli ustalone przez nas koszty naprawy przekroczą poniższą wartość, to rozliczymy Twoją szkodę jako całkowitą:

 • 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody  z Autocasco
 • 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody z OC sprawcy

PAMIĘTAJ: szkoda całkowita zależy od wysokości kosztów naprawy a nie od możliwości jej przeprowadzenia. Orzeczenie szkody całkowitej nie zawsze oznacza więc, że pojazd nadaje się do „kasacji”.