Ubezpieczenia na życie, zdrowotne
i w razie wypadku
dla pracowników 

Wsparcie finansowe w razie choroby, wypadku lub śmierci, bieżąca opieka zdrowotna i inne benefity dla pracowników 
Rozwiązania, które są atutem pracodawcy na rynku pracy
Wsparcie finansowe po wypadku w pracy i poza nią
Ubezpieczenie Strefa NNW zawodowe pozwala ubezpieczyć nie tylko pracownika, ale też jego współmałżonka i dzieci. Mogą z niego skorzystać także grupy nieformalne - np. grupa znajomych z pracy. 
man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy mogą przystąpić do ubezpieczenia i korzystać z ochrony oraz pomocy Assistance
man leaning back
Budujesz pozytywny wizerunek pracodawcy. Udostępniasz pracownikom benefity w postaci ochrony życia i zdrowia oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Zobacz, jak zajmiemy się szkodą lub roszczeniem, jak obsłużymy Twoje ubezpieczenie
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.