Allianz Rodzina nie tylko dla pracowników

Wsparcie finansowe w razie choroby lub wypadku dla pracownika i jego rodziny
Umów spotkanie z agentem
Grupowe ubezpieczenie na życie 
Korzyści dla pracownika i firmy
Wypłata świadczenia w razie zdarzeń, które mogą dotyczyć pracownika i jego bliskich

Przesuń, by zobaczyć więcejlub partner
 
pracownika
 
pracownika lub rodzic małżonka/partnera
Zgon
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku
Poważne zachorowanie
Uszczerbek na zdrowiu
Leczenie w szpitalu
Leczenie operacyjne, specjalistyczne, powikłań pooperacyjnych
Inwalidztwo
Niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej
Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń opiekuńczych dla pracownika i jego bliskich
Umów spotkanie z agentem

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy i jej pracowników 

man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy przystępują do ubezpieczenia i korzystają z ochrony i pomocy assistance.
man leaning back
Twoja firma staje się lepszym pracodawcą – zyskujesz też wymierne korzyści w zależności od programu.

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Zgłoś szkodę online WIĘCEJ O SZKODACH

Często zadawane pytania o grupowe ubezpieczenie na życie
Allianz Rodzina 

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.