Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianz Rodzina 

Wsparcie nie tylko  finansowe w razie choroby lub wypadku dla pracownika i jego rodziny
Grupowe ubezpieczenie na życie 
Korzyści dla pracownika i firmy

Skorzystaj jako firma 

  • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru w zależności od wielkości firmy 
  • Większa atrakcyjność oferty dzięki temu, że pracownik może dopasować ochronę do swojej sytuacji
  • Prosta zdalna obsługa ubezpieczenia - bez wypełniania papierowych deklaracji 
  • Efektywne motywowanie pracowników

Skorzystaj jako pracownik

  • 8 pakietów z dodatkową ochroną do indywidualnego wyboru 
  • Ubezpieczenie dla pracownika, jego małżonka lub partnera oraz pełnoletnich dzieci
  •  
  • Szeroki zakres świadczeń Assistance i telemedycyna 
  • Zdalne przystąpienie do ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia

Pakiety do indywidualnego wyboru dla pracowników  

Chorobowy

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie zachorowania lub operacji 

Onkologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej

Kardiologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru

Komunikacyjny

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony

Wypadkowy

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony

Małżonek/partner

Wsparcie w razie choroby lub wypadku małżonka lub partnera

Dziecko do 25. r.ż

Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.

Senior 

Wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego)

Pracownik sam wybierze, co jest mu potrzebne w jego sytuacji. Dzięki temu ubezpieczenie będzie lepiej dopasowane, a pracownik bardziej zadowolony. 

Wypłata świadczenia w razie zdarzeń, które mogą dotyczyć pracownika i jego bliskich

Przesuń, by zobaczyć więcej

 
lub partner
pracownika
pracownika
Śmierć
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku
rodzic pracownika  lub rodzic małżonka/partnera 
Poważne zachorowanie
Uszczerbek na zdrowiu
Leczenie w szpitalu
Leczenie operacyjne, specjalistyczne, powikłań pooperacyjnych
Inwalidztwo
Niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej
Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń opiekuńczych dla pracownika

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy

man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy. Otrzymujesz dostęp do prostej aplikacji obsługowej.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy mogą przystąpić do ubezpieczenia online i korzystać z ochrony oraz pomocy assistance.
man leaning back
Budujesz pozytywny wizerunek pracodawcy. Udostępniasz pracownikom pakiety do wyboru, dopasowując ubezpieczenie do ich indywidualnych potrzeb 

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Często zadawane pytania o grupowe ubezpieczenie na życie
Allianz Rodzina 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.