Allianz Rodzina 

Wsparcie nie tylko  finansowe w razie choroby lub wypadku dla pracownika i jego rodziny
Umów spotkanie z agentem
Grupowe ubezpieczenie na życie 
Korzyści dla pracownika i firmy

Skorzystaj jako firma 

  • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru w zależności od wielkości firmy 
  • Większa atrakcyjność oferty dzięki temu, że pracownik może dopasować ochronę do swojej sytuacji
  • Prosta zdalna obsługa ubezpieczenia - bez wypełniania papierowych deklaracji 
  • Efektywne motywowanie pracowników

Skorzystaj jako pracownik

  • 8 pakietów z dodatkową ochroną do indywidualnego wyboru 
  • Ubezpieczenie dla pracownika, jego małżonka lub partnera oraz pełnoletnich dzieci
  •  
  • Szeroki zakres świadczeń Assistance i telemedycyna 
  • Zdalne przystąpienie do ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia

Pakiety do indywidualnego wyboru dla pracowników  

Chorobowy

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie zachorowania lub operacji 

Onkologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej

Kardiologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru

Komunikacyjny

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony

Wypadkowy

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony

Małżonek/partner

Wsparcie w razie choroby lub wypadku małżonka lub partnera

Dziecko do 25. r.ż

Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.

Senior 

Wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego)

Pracownik sam wybierze, co jest mu potrzebne w jego sytuacji. Dzięki temu ubezpieczenie będzie lepiej dopasowane, a pracownik bardziej zadowolony. 

Wypłata świadczenia w razie zdarzeń, które mogą dotyczyć pracownika i jego bliskich

Przesuń, by zobaczyć więcej

 
lub partner
pracownika
pracownika
Śmierć
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku
rodzic pracownika  lub rodzic małżonka/partnera 
Poważne zachorowanie
Uszczerbek na zdrowiu
Leczenie w szpitalu
Leczenie operacyjne, specjalistyczne, powikłań pooperacyjnych
Inwalidztwo
Niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej
Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń opiekuńczych dla pracownika
Umów spotkanie z agentem

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy

man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy. Otrzymujesz dostęp do prostej aplikacji obsługowej.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy mogą przystąpić do ubezpieczenia online i korzystać z ochrony oraz pomocy assistance.
man leaning back
Budujesz pozytywny wizerunek pracodawcy. Udostępniasz pracownikom pakiety do wyboru, dopasowując ubezpieczenie do ich indywidualnych potrzeb 

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Zgłoś online Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania o grupowe ubezpieczenie na życie
Allianz Rodzina 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.