Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

OC działalności i mienia 

Zabezpieczenie, gdy w związku z działalnością firmy wyrządzisz szkodę osobie trzeciej
Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Twoje korzyści 

Co obejmuje ubezpieczenie OC działalności i mienia 

Przesuń, by zobaczyć więcej

OC działalności
OC za produkt i wykonane usługi
Szkody poza RP – Klauzula nr 1
opcjonalnie
Szkody w USA/Kanadzie – Klauzula nr 1a
opcjonalnie
OC wzajemna – Klauzula nr 2
opcjonalnie
OC najemcy rzeczy ruchomych - Klauzula nr 3
opcjonalnie
Szkody w rzeczach będących przedmiotem usługi - Klauzula nr 4
opcjonalnie
Szkody w rzeczach w pieczy, pod dozorem, kontrolą - Klauzula nr 5
opcjonalnie
OC pracodawcy - Klauzula nr 6
opcjonalnie
Czyste szkody majątkowe - Klauzula nr 7
opcjonalnie
Szkody wskutek emisji substancji niebezpiecznej do powietrza, wody lub gruntu - Klauzula nr 8
opcjonalnie
Eksperymentalne metody leczenia, badania kliniczne - Klauzula nr 9
opcjonalnie
Szkody wskutek połączenia/ zmieszania produktu - Klauzula nr 10
opcjonalnie
Szkody wskutek wadliwości produktów wytworzonych za pomocą urządzeń ubezpieczonego - Klauzula nr 11
opcjonalnie
Szkody wskutek dalszej obróbki produktu - Klauzula nr 12
opcjonalnie
Koszty demontażu i zastąpienia wadliwego produktu - Klauzula nr 13
opcjonalnie
Szkody w związku z dostarczaniem energii - Klauzula nr 14
opcjonalnie
Ochrona prawna - Klazula nr 15
suma 30 000 zł
suma 30 000 zł
Ubezpieczenie podmiotu wykonującego 

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy 

man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Częste pytania o ubezpieczenie OC działalności i mienia 

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.