Ochrona prawno-podatkowa
Korzyści dla Twojej firmy
Ubezpieczenie, które pomoże, gdy masz dylemat podatkowy – możesz wtedy zwrócić się z prośbą o rozwiązanie danego problemu do Instytutu Studiów Podatkowych

Przesuń, by zobaczyć więcej

Możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu z zakresu bieżących problemów podatkowych firmy
3, 6, 12 lub 24 w skali roku
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Pytania można zadać od razu po wykupieniu polisy i opłaceniu składki. W tym ubezpieczeniu nie ma okresu karencji.
Nie. Wykupuje określoną pulę pytań: 3, 6, 12 lub 24 w skali roku. W przeciwieństwie do standardowego zapytania do doradcy podatkowego, doradca nie wycenia w tym przypadku trudności pytania i liczby godzin, którą musi poświęcić na rozwiązanie problemu. Każde zapytanie traktowane jest tak samo – niezależnie, czy problem będzie prosty i jego rozwiązanie zajmie doradcy jedną godzinę, czy problem będzie złożony, a do jego rozwiązania będą potrzebne wielogodzinne konsultacje kilku doradców.
Tak, pytanie musi dotyczyć problemu, który zaistniał w okresie ubezpieczenia. Zapytanie musi dotyczyć problemu, który powstał w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością gospodarczą na terenie Polski.

Cena, tak jak w przypadku większości produktów czy usług, zależy od marki i renomy podmiotu doradczego. Podmioty z wyższej półki (a do niej zalicza się Instytut Studiów Podatkowych) za godzinę konsultacji życzą sobie od 300 zł do 600 zł. 

W przypadku usług trudno jest określić ile rzeczywiście czasu potrzeba na rozwiązanie konkretnego problemu. Jeden doradca może rozwiązać problem w 2 godziny, inny w 6 godzin.

Allianz Doradca traktuje każde pytanie tak samo, niezależnie od stopnia skomplikowania zadanego pytania. Biorąc pod uwagę średnią liczbę pytań zadawanych przez firmy oraz cenę za usługi prawnopodatkowe, produkt Allianz Doradca jest tańszy nawet o 70% w stosunku do standardowych abonamentów na usługi doradztwa prawnego oraz do pojedynczych zapytań do firm doradczych.

Klient płaci za rozwiązanie problemu, a nie za poświęcony na to czas.

 ISP ponosi odpowiedzialność za merytorykę odpowiedzi. Jednak prawo polskie jest tak skonstruowane, że odpowiedzialność za wdrożenie zaleceń z opinii zawsze jest po stronie firmy (dotyczy to zarówno opinii uzyskanych w ramach polisy, jak i tych na zasadach komercyjnych). Jednak – w przeciwieństwie do samodzielnego poszukiwania wiedzy – odpowiedzi doradcy zawsze są kierowane wyłącznie do klienta i są podpisane przez doradcę.

To pozwala określić osobę merytorycznie odpowiedzialną za udzieloną odpowiedź.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.