Po prostu Medycyna Pracy 

Badania profilaktyczne dla pracowników, korzyści dla pracodawcy
Umów spotkanie z agentem
Ubezpieczenie grupowe
Korzyści dla pracownika i firmy
Pokrycie kosztów świadczeń medycyny pracy ponoszonych przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pokryjemy koszty:
Przeprowadzenia badań profilaktycznych dla pracowników
Sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
Wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Wykonywania badań profilaktycznych do celów sanitarno-epidemiologicznych
Oceny zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku
Wydawania zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy
Wizytowania zakładu pracy przez lekarza medycyny pracy
Uczestniczenia lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
Umów spotkanie z agentem

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy i jej pracowników 

man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy przystępują do ubezpieczenia i korzystają z ochrony i pomocy assistance.
man leaning back
Twoja firma staje się lepszym pracodawcą – zyskujesz też wymierne korzyści w zależności od programu.

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Zgłoś online Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania o ubezpieczenie zdrowotne Medycyna Pracy 

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.