Grupowe ubezpieczenie na życie 
Zespół

To ubezpieczenie dla mikro przedsiębiorstw.
Dzięki niemu zapewnisz sobie i swoim pracownikom szeroki zakres ochrony.
Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie
Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma jej wartością są Twoi pracownicy. Możesz zadbać o ich poczucie bezpieczeństwa, proponując grupowe ubezpieczenie na życie. 

Zapewnij ochronę sobie i swoim współpracownikom

Co zyskujesz z grupowym ubezpieczeniem na życie Zespół?

  • Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne lub zachowawcze
    Umowa dodatkowa „Zdrowe Życie” oferuje wypłatę świadczenia za leczenie operacyjne albo zachowawcze (również z elementami diagnostyki) przeprowadzone w szpitalu (już od 1 dnia pobytu), a także za zabiegi wykonane w placówkach chirurgii jednego dnia.
  • Druga opinia lekarska światowej klasy specjalistów
    Umowa dodatkowa Zagraniczna Druga Opinia Medyczna umożliwi konsultację wcześniej postawionej diagnozy z lekarzami najlepszych światowych klinik.
  • Świadczenia opiekuńcze Assistance
    Dajemy Ci wsparcie m.in. w razie potrzeby organizacji rehabilitacji, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia transportu medycznego, wizyty lekarza, zakupu leków czy opieki nad dzieckiem.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.