Linie finansowe: Pewność jutra

Źródło: Allianz Global Corporate & Specialty 
Nasze rozwiązania w zakresie linii finansowych zapewniają klientom pewność i bezpieczeństwo, których potrzebują, aby podejmować świadome decyzje w stale zmieniającym się, a czasem niestabilnym środowisku gospodarczym.

Zarządy i dyrektorzy firm muszą zarządzać swoimi organizacjami w niespotykanych dotąd czasach. Dzięki rozległej międzynarodowej sieci i wiedzy technicznej z zakresu underwritingu w Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) naszym priorytetem jest towarzyszenie klientom na ich drodze do rozwoju poprzez zapewnienie im spokoju ducha, którego potrzebują, aby prowadzić działalność.

Nasz globalny zespół ds. Linii Finansowych udowodnił, że nawet w czasie globalnej pandemii pozostaje skuteczny i ma wyjątkową pozycję, by stawić czoła wyzwaniom jutra, korzystając z gwarancji dzisiejszej wiedzy.

Obecnie nasz krajobraz kształtuje kilka rodzajów ryzyka. Dyrektorzy i członkowie zarządów (D&O) stoją w obliczu rosnącego obciążenia związanego z zarządzaniem ryzykiem technologicznym i cybernetycznym. Mogą oni również ponosić odpowiedzialność za sposób, w jaki kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) oraz zmiany klimatyczne są rozwiązywane na poziomie korporacyjnym. Działania i kultura organizacji są przedmiotem wzmożonej kontroli ze strony szerokiego grona interesariuszy w takich obszarach, jak zrównoważony rozwój, praktyki zatrudnienia, różnorodność i integracja społeczna oraz wynagrodzenia kadry kierowniczej.

Kolejnym podstawowym problemem jest ryzyko prawne. Firmy coraz częściej stają w obliczu odpowiedzialności i procesów sądowych, często spowodowanych "niekorzystnymi wydarzeniami informacyjnymi". Wynikają one głównie z problemów technicznych związanych z produktami, katastrofami spowodowanymi przez człowieka, zanieczyszczeniem środowiska, a nawet korupcją. Dlatego też w AGCS naszym priorytetem jest pomoc w ocenie i przewidywaniu potencjalnych ryzyk dla naszych klientów oraz dostarczanie rozwiązań dla firm i ich liderów w tym zmieniającym się krajobrazie ryzyka.

Podczas gdy zakres i pojemność rozwiązań Linii Finansowych jest obecnie ograniczone na niektórych rynkach światowych, AGCS chętnie bada możliwości rozwoju w naszych docelowych segmentach, w szczególności w zakresie ubezpieczeń D&O. W segmencie Cyber, również staramy się rozwijać selektywnie, praktycznie we wszystkich branżach, ale z naciskiem na jakość ryzyka w przeliczeniu na klienta i wysoką dojrzałość bezpieczeństwa IT.

Ubezpieczając ryzyka naszych klientów, pamiętamy, że każdy biznes i każda firma ma inne potrzeby oraz rodzaje zagrożeń, którym musi stawić czoła. W AGCS zapewniamy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, w pełnym zakresie ubezpieczeń finansowych.

Potrzeby i ryzyko naszych klientów są dla nas najważniejsze. Jeśli tradycyjne rozwiązania transferu ryzyka są niedostępne lub ryzyko korporacyjne jest zarządzane poprzez programy typu captive, możemy wykorzystać nasze doświadczenie w zakresie alternatywnym transferze ryzyka tworząc strukturyzowane rozwiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne.

Nawet w tym zmieniającym się krajobrazie dla firm i ich liderów, AGCS pozostaje dobrze pozycjonowany. Linie finansowe stanowią strategiczną szansę dla AGCS, ponieważ zbliżają nas do serca biznesu naszych klientów. Jesteśmy zdecydowani pozostać silnym i wiodącym graczem w tym segmencie, włączając w to odszkodowania zawodowe a także D&O i Cyber. Szeroki zakres wiedzy i doświadczenia naszego globalnego zespołu oznacza, że jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o wspieranie potrzeb naszych klientów i brokerów w tych istotnych obszarach ryzyka.

Podejmując się dogłębnej oceny odpowiedzialności i zdyscyplinowanego underwritingu, zapewniamy również wiodącą na rynku zdolność do pokrycia najbardziej znaczących słabości, popartą najbardziej solidnym ratingiem S&P spośród wszystkich globalnych ubezpieczycieli majątkowych i wypadkowych. Co więcej, nasze limity pokrycia sięgają od 1 miliona dolarów do wiodących na rynku możliwości dla większych korporacji, wspieranych przez nasze rozszerzone międzynarodowe rozwiązania programowe dostępne poprzez sieć Allianz Multinational. 

Nasi uznani w branży liderzy ds. roszczeń fachowo zarządzają roszczeniami we wszystkich aspektach ubezpieczenia Linii Finansowych. Zapewniamy szybką i skuteczną obsługę roszczeń dzięki ponad 60 specjalistom ds. roszczeń na całym świecie, w tym prawnikom-ekspertom z dużym doświadczeniem w sprawach dotyczących pozwów zbiorowych związanych z papierami wartościowymi lub kwestiami zgodności. Jednocześnie 17 globalnych grup ds. roszczeń zapewnia obsługę dużych, złożonych roszczeń, takich jak roszczenia z zakresu ubezpieczeń cybernetycznych, D&O lub powództwa grupowego, przy wsparciu najlepszych ekspertów z naszej globalnej organizacji.

Z naszej perspektywy, im lepiej rozumiemy złożone ryzyka i profil ryzyka pojedynczego klienta, tym lepiej możemy służyć naszym klientom. Jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom w zarządzaniu i ograniczaniu ich najbardziej dotkliwych ekspozycji, zajmując się zobowiązaniami firm, menedżerów i profesjonalistów w dzisiejszym coraz bardziej spornym i wymagającym świecie biznesu.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.