Przegląd najważniejszych trendów ekonomicznych 2021

Press contacts: Lorenz Weimann, Allianz SE   | czas czytania: 10 min 
 • Jakie losy czekają globalną gospodarkę na progu wyjścia z pandemii? Jeżeli oczywiście możemy założyć, że obecna sytuacja utrzyma się i jesień nie przywita świata czwartą falą. Przedstawiamy telegraficzny skrót najważniejszych trendów na lata 2021/2022 opracowanych przez ekonomistów Allianz Research z Monachium. Co warto mieć na uwadze w najbliższych miesiącach?
 • Lato 2021 to okres remisji pandemii dzięki masowym szczepieniom oraz spowolnieniu infekcji. To także dobry przystanek, aby rozejrzeć się po pejzażu gospodarczym i wyciągnąć wnioski na temat poprzednich i zbliżających się miesięcy.
 • Świat przechodzi proces w którym można wyróżnić następujące czynniki, mocno zróżnicowane w zależności od kraju:
 • trwający obecnie proces szczepień
 • stopniowe uwolnienie handlu z pandemicznego paraliżu
 • przywrócenie ciągłości łańcuchów dostaw
 • wzrost PKB
 • polityka liderów UE
 • ryzyko inflacji
 • powrót do inwestycji w zieloną energię
 • To właśnie zróżnicowanie państwowe i kontynentalne będzie meta-czynnikiem, który może okazać się decydujący w regeneracji globalnej gospodarki.
 • Najistotniejszym zagrożeniem gospodarczym w kontekście szczepień może okazać się desynchronizacja wywołana różnicami w populacji zaszczepionych w krajach Europejskich, Azjatyckich i Amerykańskich. Wynika to m.in. z nierównego dostępu do szczepionek oraz różnic w polityce zdrowia publicznego.
 • W obliczu ekonomii wysokiego ciśnienia w USA i gospodarki niskiego ciśnienia w Europie, szacuje się, że światowy PKB wzrośnie o 5,5 procent w 2021 roku.
 • Jednym z czynników hamujących wzrost PKB są utrzymujące się zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Do tej pory nie odzyskały one jeszcze całkowitej płynności. Średnie czasy dostaw oraz ceny kontenerów z Azji pozostają rekordowo wysokie. Ponieważ bodźce fiskalne w USA i strefie euro zwiększają popyt na towary, szacuje się, że ceny pozostaną wysokie do końca roku, zanim popyt zacznie się normalizować, a zdolności produkcyjne wzrosną.
 • Według ekspertów z Allianz, Stany Zjednoczone mogą być jedyną gospodarką, której wzrost przekroczy stan sprzed końca roku. W Europie powrót do poziomów sprzed kryzysu potrwa rok dłużej, natomiast na powrót na ścieżkę wzrostu sprzed Covid-19 poczekamy dodatkowe cztery lata – jeśli w ogóle to nastąpi.
 • Wiele wskazuje na to, że światowy handel silnie wybije się z kryzysu w 2021 roku, chociaż tzw. wąskie gardła opóźniające łańcuchy dostaw mogą doprowadzić do krótkoterminowych przestojów. Wg najnowszych prognoz handel wzrośnie o 7,7 proc., po spadku o 8 proc. w 2020 r. Pod względem wartości handel wzrośnie o 15,9 proc., silnie odbijając się od spadku o 9,9 proc. w 2020 r. Silniejsze niż oczekiwano tempo w pierwszych miesiącach roku i oczekiwania co do dużego wolumenu eksportu z Azji i Pacyfiku, a także silnego importu w USA, Europie i Chinach.
 • Teraz, gdy restauracje, usługi rozrywkowe, podróże i handel detaliczny stopniowo otwierają swoje drzwi dla konsumentów możemy spodziewać się tzw. revenge spending, czyli sytuacji zwiększonych wydatków wynikających z oszczędności zgromadzonych podczas pandemii.
 • Aktualnie wynoszą one 500 miliardów euro w Europie i 1 bilion dolarów w USA. Według ekonomistów Allianz, stłumiona konsumpcja może stanowić 3 proc. PKB w USA i Wielkiej Brytanii w 2021 r. oraz około 1,5 proc. w większości krajów europejskich.
 • Wiele kosztów codziennego życia pozostanie wysokich do końca 2021 r. ze względu na wąskie gardła w łańcuchach dostaw. Nie oznacza to jednak długotrwałej inflacji.
 • Globalna presja inflacyjna aktualnie utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie, ale jest w większości napędzana przez ceny energii i aprecjację dolara, która powinna mieć charakter przejściowy. Sytuacja może trwać do 2022 r., kiedy zmniejszy się presja ze strony niedoborów siły roboczej, a ceny nakładów i aktywów ostygną.
 • Chociaż nie wygląda to tak drastycznie jak w innych częściach świata, aktualną politykę europejską cechują częste zwroty oraz niestabilność.
 • Państwa wiodące prym w UE, czyli Niemcy i Francja idą wkrótce na wybory, natomiast Włochy, jako odbiorca największej części unijnego funduszu naprawczego, mają za zadanie udowodnić, że integracja z UE naprawdę działa. Perspektywa trwałej integracji fiskalnej w UE zależy od tego, jak dobrze Włosi wyjdą z pandemicznego kryzysu. Gdyby tak się stało, Włochy mogłyby odzyskać wiarygodność polityczną w oczach sceptyków.
 • Biorąc pod uwagę wysoki poziom niepewności, Europa będzie raczej trzymać się strategii skupionej na stabilności i zachowawczości. Żadne trwałe zacieśnienie więzi fiskalnych lub monetarnych nie jest spodziewane przed drugą połową 2022 r., natomiast wszelkie inwestycje związane z ekologią i cyfryzacją będą bardziej „ewolucyjne” niż „rewolucyjne”.
 • Każdy kryzys otwiera także nowe możliwości. Przewidujemy, że ogromne programy naprawcze będą impulsem do zielonej transformacji gospodarki, której waga jest regularnie podkreślana przez międzynarodowych ekspertów.
 • Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w celu przejścia na ekonomię zeroemisyjną inwestycje muszą gwałtownie wzrosnąć w sektorach wytwarzania energii elektrycznej, infrastruktury i użytkowników końcowych, podczas gdy inwestycje w paliwa kopalne muszą gwałtownie spaść.
 • Aby kierować się na czystszy modelu wzrostu, należy zdefiniować prawdziwą nową politykę przemysłową, w tym plany generowania nowych zasobów fiskalnych, subsydiowania transformacji, ochrony krajowych producentów oraz inwestowania w infrastrukturę. . W latach 2021–2050 roczne inwestycje w sektorze energetycznym muszą wzrosnąć o około 1 procent światowego PKB w porównaniu z obecnymi poziomami, aby umożliwić przejście na model zeroemisyjny. Przy 1,3 biliona dolarów inwestycje w odnawialną energię elektryczną będą musiały przekroczyć najwyższą kwotę, jaką kiedykolwiek wydano na dostawy paliw kopalnych (1,2 biliona dolarów w 2014 r.).
 • Przewidywane średnioroczne globalne potrzeby inwestycyjne w zakresie energii w celu przejścia na zerową energię netto.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.