Walka o przyszłość wolną od plastikowych zanieczyszczeń

Artykuł przygotowany przez Günthera Thallingera i Barbarę Karuth-Zelle

Tworzywa sztuczne stanowią zagrożenie dla naszych mórz i oceanów. Od tych ważnych ekosystemów zależy całe życie na Ziemi. Konieczne jest pilne podjęcie działań przez rządy, społeczność biznesową i konsumentów, aby ograniczyć szkody wyrządzane naszej planecie.

Tworzywa sztuczne zanieczyszczają naszą planetę. Każdego roku produkujemy średnio 300 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. To prawie tyle, ile waży cała ludzka populacja. W ostatnich dziesięcioleciach zużycie tworzyw sztucznych stale rosło, a w szczególności gwałtowny wzrost ilości tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, który dławi naszą Ziemię. Tworzywa sztuczne, które produkujemy, używamy i wyrzucamy, pozostają na długo po naszym odejściu - a większość z nich trafia na toksyczne wysypiska śmieci, do rzek i oceanów. A przecież nasze morza i oceany to niezbędne ekosystemy, od których zależy całe życie. Zajmując dwie trzecie powierzchni Ziemi, odgrywają istotną rolę w sekwestracji dwutlenku węgla, regulacji pogody oraz są nieocenione w ochronie i zachowaniu bioróżnorodności.

W marcu 2022 roku z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że przedstawiciele 175 krajów zgodzili się na zawarcie ambitnego, prawnie wiążącego traktatu w sprawie walki z odpadami z tworzyw sztucznych. Przyjęcie rezolucji ONZ oznacza, że w tym roku rozpoczną się prace nad ustaleniem zasad, a ostateczny kształt traktatu powinien być gotowy do 2024 roku. Można śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej przełomowe porozumienie ekologiczne „zielony układ” od czasu paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku.  
Jako partner i sympatyk Sea Shepherd, Allianz jest dumny, że może być częścią walki z zanieczyszczeniem plastikiem i niszczeniem naszych oceanów. Sea Shepherd ciężko pracuje na rzecz ochrony światowych oceanów i dzikiej fauny morskiej oraz angażuje się w egzekwowanie prawa ochrony przyrody.  Nasze partnerstwo umożliwia pracownikom Allianz odgrywanie aktywnej roli w ochronie naszych oceanów poprzez możliwość zostania członkiem załogi Sea Eagle, statku należącego do floty Sea Shepherd. Zakup statku Sea Eagle został zasponsorowany przez Allianz w 2020 r. z funduszy czterech podmiotów Allianz. W ubiegłym roku z powodzeniem wyłowił z Morza Śródziemnego 174 nielegalne urządzenia do agregacji ryb, zebrał 870 zbiorników i plastikowych butelek, a w sumie zebrał 12 metrów sześciennych śmieci wykonanych z plastiku i polipropylenu.
Wolontariusze Allianz i członkowie załogi Sea Shepherd na pokładzie Sea Eagle.
Barbara Karuth-Zelle, członek zarządu i dyrektor operacyjny Allianz SE
Ograniczanie jednorazowych tworzyw sztucznych w naszych biurach jest również częścią szerszych działań Allianz. Rozpoczęliśmy od systematycznej globalnej oceny plastiku jednorazowego użytku, a także opracowaliśmy wewnętrzne wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla naszych jednostek operacyjnych na całym świecie. Niektóre podmioty wprowadziły już politykę redukcji plastiku, której celem jest ograniczenie i usunięcie plastiku jednorazowego użytku ze swoich siedzib. Zamierzamy rozszerzyć i udoskonalić naszą globalną ocenę oraz kontynuować prace nad ograniczeniem ilości tworzyw sztucznych.
UNEP/Cyryl Villemain, wysoki na 9 metrów pomnik zatytułowany „Zakręć kran z plastiku” autorstwa kanadyjskiego aktywisty i artysty Benjamina von Wonga, stoi przed miejscem Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska w Nairobi w Kenii.e Sea Eagle.
Günther Thallinger, Członek Zarządu i Przewodniczący Net-Zero Asset Owner Alliance 

Tworzywa sztuczne zaczynają szkodzić środowisku już w momencie rozpoczęcia procesu produkcyjnego. Dlatego tak ważne jest, aby nowy traktat ONZ obejmował cały łańcuch wartości, począwszy od projektowania i produkcji tworzyw sztucznych, aż po ich utylizację i odpady.

Traktat kładzie nacisk na stworzenie efektywnej gospodarki o obiegu zamkniętym, z odpowiednimi zachętami dla wielu interesariuszy, którzy będą mogli czerpać z tego korzyści. Ważne jest jednak także, aby zainicjować tak bardzo potrzebne zmiany w zachowaniu, a konsumenci dołożyli starań w celu ograniczenia i ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych, zwłaszcza jednorazowego użytku. Jeśli traktat zostanie skutecznie wdrożony, może zmniejszyć produkcję tworzyw sztucznych z tworzyw pierwotnych o 55%, co pozwoli rządom zaoszczędzić 70 mld USD do 2040 r.  i zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 25%. W Allianz w pełni popieramy tę rezolucję. To prawdziwy punkt zwrotny, który może wywołać wymierne zmiany na dużą skalę.

Jeden traktat, polityka lub statek może wydawać się kroplą w morzu, ale wiele kropel wody może wywołać fale. W dalszym ciągu wspieramy imponujące wysiłki organizacji Sea Shepherd i zamierzamy rozszerzyć naszą walkę z plastikowymi odpadami na kolejne obszary, w tym zająć się ważną kwestią plastiku w rzekach.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.