„Energetyka wodorowa” – szanse, zagrożenia i perspektywa ubezpieczyciela

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 1 min 
 • Przewiduje się, że wodór odegra wiodącą rolę w transformacji energetycznej, a „zielona ropa XXI wieku” będzie coraz bardziej promowana przez rządy na całym świecie. Jako alternatywa dla paliw kopalnych może być cennym narzędziem do walki ze zmianami klimatycznymi w przyszłości, pomagając wielu branżom w ograniczaniu emisji CO2.
 • Wodór (wytwarzany z niskoemisyjnych lub nawet odnawialnych źródeł energii) ma coraz większe znaczenie dla zastępowania paliw kopalnych w dziedzinie energii, zaopatrzenia, mobilności i przemysłu. Jest szeroko dostępny, a jego główną zaletą jest to, że podczas spalania emituje tylko wodę i można go produkować bez wydzielania CO2. Wodór można przechowywać, skraplać i transportować rurociągami, ciężarówkami lub statkami.
 •  
 • Istnieją różne metody produkcji wodoru. Zdecydowana większość jest obecnie wytwarzana z paliw kopalnych. Aktualnie produkuje się około 120 milionów ton wodoru rocznie. Około 95% całego wodoru jest wytwarzane z gazu ziemnego i węgla, a 5% to produkt uboczny produkcji chloru przez elektrolizę.
 •  
 • Wiele krajów na całym świecie wzięło na agendę palący problem zmian klimatycznych i wdrożyło szereg inicjatyw dotyczących wodoru, mających na celu wypracowanie nowych możliwości magazynowania energii z niego pochodzącej, czy wykorzystania jej jako paliwa.  Długoterminowym celem jest uniezależnienie gospodarki od węgla i ropy naftowej. McKinsey podaje, że na początku 2021 r. ponad 30 krajów opracowało mapy drogowe dotyczące wodoru, a rządy na całym świecie przeznaczyły ponad 70 miliardów dolarów na finansowanie tego typu inicjatyw.
 •  
 • Na całym świecie trwają więc prace nad dalszym rozwojem technologii w dziedzinie elektrolizy, przechowywania i transportu wodoru. Wiele technologii wykorzystywanych do wytwarzania wodoru i energii z wodoru jest w zasadzie dobrze znanych.
 •  
 • Transformacja energetyczna wiąże się jednak z pewnymi ryzykami, związanymi przede wszystkim z ochrona przeciwpożarową i przeciwybuchową miejsc, w których produkowany jest (i będzie) wodór. To obszar dla inżynierii ryzyka, który w najbliższych latach będzie zyskiwał na popularności.
 • Dlatego też, biorąc pod uwagę liczne projekty planowane na całym świecie, ubezpieczyciele mogą spodziewać się w przyszłości znacznego wzrostu zapotrzebowania na ubezpieczenia związane z budową i eksploatacją instalacji elektrolizy oraz rurociągów do produkcji i transportu zielonego wodoru.
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.