Klimat globalnie – kto zostanie liderem zmian?

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
Covid-19 wywróci stary porządek w gospodarce światowej oraz polityce klimatycznej. USA, Europa czy Chiny - kto wygra w wyścigu o bycie najlepszym krajem pod względem dbania o klimat? 

Chiny już nie tylko przewodzą ożywieniu gospodarczemu po COVID-19, ale przesuwają się na pozycję lidera w polityce klimatycznej. Także Unia Europejska znacznie podniosła swoje cele klimatyczne w ramach „Zielonego Ładu” i wsparła je funduszem naprawczym UE. W przypadku USA, to wybory prezydenckie mogą być punktem zwrotnym, jeśli chodzi o przywództwo klimatyczne.

Takie działania na rzecz polityki klimatycznej są mile widziane, ale spóźnione. Oddzielenie wzrostu gospodarczego od wzrostu emisji nie wystarczy. W oparciu o dzisiejszą politykę łączne emisje w UE, Chinach i USA wzrosną do 23,6 mld ton CO2 w 2030 r., znacznie powyżej 5,5 mld ton, które byłyby zgodne z celami porozumienia klimatycznego z Paryża.

Łączny niedobór - 18,1 miliarda ton redukcji emisji - odpowiada połowie globalnych emisji w 2018 roku. Intensywność emisji mierzona emisjami CO2 na dolara PKB była zmniejszana o połowę co 20 lat w Chinach, co 29 lat w USA i co 28 lat w UE. Analiza Allianz pokazuje, że ten trend był zadziwiająco silny przez ostatnie 50 lat. Niestety, zgodnie z tymi trendami, nigdy nie osiągniemy zero emisji.

Chiny już teraz przodują w branży energii odnawialnej i pojazdów elektrycznych, ale brakuje im technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz dopłat do paliw kopalnych. Wzrost chińskiej energii odnawialnej zapiera dech w piersiach: od 2000 r. odnotowano ponad 800% wzrost zainstalowanej mocy odnawialnej, podczas gdy UE i USA odnotowały „tylko” 230% i 160%.

W rezultacie moc zainstalowana w USA wynosi obecnie około jednej trzeciej mocy w Chinach i dwie trzecie w UE. W 2000 r. wszystkie trzy gospodarki były mniej więcej na tym samym poziomie. Ponadto liczba pojazdów elektrycznych w Chinach jest wyższa niż w USA i UE łącznie. Jednak Stany Zjednoczone nadal przodują w technologiach CCS i mają najniższe dotacje na paliwa kopalne spośród trzech gospodarek.

Wyścig o bycie supermocarstwem klimatycznym jest otwarty - ale na wskazanie zwycięzcy jest za wcześnie. Nasze porównanie jasno pokazuje, że wszystkie trzy gospodarki muszą przyspieszyć wysiłki na rzecz klimatu mimo różnych, w każdym kraju innych, przeszkód.

Nawet po Covid-19 polityka klimatyczna pozostanie wyścigiem. Tyle że w przeciwieństwie do walki o hegemonię technologiczną i geopolityczną, może doprowadzić do wyłonienia prawdziwego zwycięzcy: globalnego klimatu.

Jak zmiany klimatyczne wpłyną na rynek ubezpieczeń korporacyjnych? O tym właśnie było I digitalne wydarzenie Allianz. 

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.