Jak zmiany klimatyczne wpłyną na ubezpieczenia korporacyjne? Zapoznaj się z materiałami prelegentów. 

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 1 min 

Za nami I digitalne wydarzenie Allianz dla Brokerów (odbyło się 28 października 2020 r.). 
To, o czym udało nam się opowiedzieć to jedynie wierzchołek góry lodowej. Jedno jest pewne – czekają nas ogromne zmiany, choć być może jeszcze na pierwszy rzut oka niedostrzegalne i ukryte pod bieżącymi wyzwaniami, które stawia przed całym biznesem pandemia COVID-19.

 

Krajobraz ryzyk pogodowych, określanych mianem NatCatów, to temat ważny dla ubezpieczycieli już od dłuższego czasu. 

Wytyczne dla poszczególnych regionów geograficznych, przybliżył dr Markus Stowasser, Global Head of Cat Risk Management w Allianz Reinsurance. Jak się prezentują? W załączeniu znajdą Państwo przedstawiony materiał. 

Obok materiału dra Stowassera, zachęcam także do przeczytania prezentacji prof. Dominiki Maison (o prognozach i trendach, a także o tym, jak ważne jest czytanie potrzeb konsumentów) oraz dra Adama Pustelnika, Dyrektora Departamentu Ryzyka i Ubezpieczeń w PGE (o zielonej transformacji PGE), a także materiały naszych panelistów – Tomasza Kryłowicza, Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Michała Górnego, Menedżera Wydziału Oceny Ryzyka Majątkowego i Łukasza Grzyba, Eksperta ds. ryzyka.  

Mam nadzieję, że materiały będą dla Państwa inspirujące. 

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.