Brokerzy są dla Allianz ważnym partnerem biznesowym w ubezpieczeniach korporacyjnych. Naszym priorytetem jest rozwój sprzedaży oparty na szerokiej współpracy i dobrych relacjach z rynkiem brokerskim. 
Nasi specjaliści w Centrali i Regionach służą Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem, oferują wiele różnych ubezpieczeń i zapewniają profesjonalizm i sprawną obsługę.
W zakresie ubezpieczeń korporacyjnych współpracę z brokerami prowadzi Departament Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń majątkowych jak i życiowych. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami regionalnymi.
 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Marzena Burza 
Dyretor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych

+48 784 438 301 marzena.burza@allianz.pl
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Aneta Juda
Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych
502 192 124 aneta.juda@allianz.pl
Anna Zalewska - Szternel
Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych
783 927 397 anna.Zalewska-Szternel@allianz.pl
Magdalena Subocz 
Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych
606 774 332 magdalena.subocz@allianz.pl

Przesuń, by zobaczyć więcej

Krzysztof Kogut
Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych

728 835 493 krzysztof.kogut@allianz.pl
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Anna Zalewska - Szternel 

Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych

783 927 397 Anna.Zalewska-Szternel@allianz.pl

Piotr Pryciak

Menedżer ds. Sprzedaży Ubezpieczeń
Grupowych i Zdrowotnych

783 929 261 piotr.pryciak@allianz.pl
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenia korporacyjne zapytania.korporacyjne@allianz.pl  
Gwarancje ubezpieczeniowe gwarancje@allianz.pl  
Ubezpieczenia D&O funk-zapytaniaD&O@allianz.pl  
Ubezpieczenia flotowe (od 31 pojazdów) floty_oferty@allianz.pl  
Ubezpieczenia flotowe
informacja o szkodowości, obsługa posprzedażowa
floty@allianz.pl  
Ubezpieczenia NNW
nnw@allianz.com  
     
     
Zapytania ofertowe
obsługiwane są przez Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych, w ramach którego poszczególnymi jednostkami kierują:

Przesuń, by zobaczyć więcej

Cezary Falkowski

Menedżer Wydziału

723 996 568 cezary.falkowski@allianz.pl
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Paweł Kasztelan

Menedżer Wydziału

723 189 836 pawel.kasztelan@allianz.pl
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Maciej Łagodowski

Menedżer ds. Underwritingu Flot Komunikacyjnych

514 838 217 maciej.lagodowski@allianz.pl
     
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.