Jak obecne środowisko międzynarodowe wpływa na eksporterów i ich gotowość do prowadzenia handlu? W naszym badaniu Allianz Trade Global Survey 2022 postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u firm w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Niemczech. Przeprowadzono dwa badania - jedno przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę i jedno po, w których wzięło udział prawie 3000 korporacji.
Po optymistycznym "wielkim otwarciu" świata w 2021 roku, nasze badanie pokazuje, że rok 2022 może być dla eksporterów bardziej wyboistą drogą. Zarówno zaufanie przedsiębiorców, jak i konsumentów ucierpiało w wyniku wojny na Ukrainie, a wyższe ceny towarów i przedłużające się zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodują wzrost kosztów eksportu w nadchodzących miesiącach.

Jeśli spojrzymy na ogólne wyniki naszego badania, wyróżniają się trzy tendencje:

  1. Więcej firm przygotowuje się na spadek obrotów w 2022 roku. W pierwszej rundzie naszego badania zaledwie 6% firm obawiało się spadku obrotów w 2022 r. Obecnie odsetek ten wzrósł do 22%, głównie w sektorach chemicznym, energetycznym i użyteczności publicznej oraz maszyn i urządzeń. Aby poradzić sobie z trwającym spowolnieniem popytu, firmy planują dywersyfikację rynków eksportowych i zwiększenie inwestycji na nowych rynkach, co dowodzi, że ambicje eksportowe pozostają odporne. Jednak im dłużej będzie trwał konflikt, tym większe będzie ryzyko, że spowolnienie przerodzi się w prawdziwy szok popytowy, który może wpędzić światowy handel w poważną recesję.
  2. W czasach kryzysu wsparcie ze strony państwa jest nadal postrzegane jako ostatnia deska ratunku. Wysokie ceny energii, napięcia geopolityczne, zwiększone zatory w transporcie, sankcje przeciwko Rosji i niedobory czynników produkcji należą do głównych powodów do niepokoju dla firm. Przy dodatkowej presji związanej z rosnącymi kosztami finansowania i ryzykiem walutowym, około połowa ankietowanych przez nas firm uważa, że wsparcie finansowe w postaci gwarantowanych przez państwo pożyczek i bezpośrednich dotacji uchroniłoby ich firmy przed skutkami wojny. Jednak w przypadku braku poważniejszego wstrząsu gospodarczego mało prawdopodobne jest, byśmy byli świadkami powrotu szerokiego wsparcia politycznego typu "co tylko się da", jakie obserwowaliśmy w czasie kryzysu Covid-19.
  3. Powraca ryzyko braku zapłaty. Ponad 40% europejskich eksporterów oczekuje, że po inwazji na Ukrainę warunki płatności ulegną wydłużeniu, a ponad połowa spodziewa się wzrostu ryzyka braku płatności w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy, w porównaniu z mniej niż jedną trzecią przed wojną. Potwierdza to normalizację w zakresie niewypłacalności przedsiębiorstw, która rozpoczęła się już przed wojną, choć nadal przebiega w umiarkowanym tempie. W przypadku głównych europejskich rynków eksportowych oczekujemy, że w 2022 roku liczba niewypłacalności wzrośnie o ponad +10%.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.