Czego pandemia COVID-19 nauczyła firmy? Sprawdź Barometr Ryzyka Allianz 2021

Andrzej Liwacz | czas czytania: 1 min 
Pandemia odcisnęła piętno na wszystkich obszarach biznesu. Ponad 2700 ekspertów z dziedziny zarządzania ryzykiem z 92 krajów i  22 sektorów przemysłu podzieliło się swoimi doświadczeniami, związanymi z prowadzeniem biznesu w 2020 roku. Czego szczególnie spodziewać się w nadchodzącym roku i gdzie szukać rozwiązań?  

Podobnie jak większość dużych kryzysów, epidemia zmieniła życie zarówno ludzi, jak i firm.

Ponad połowa ekspertów Barometru Ryzyka przyznała, że przyspieszona cyfryzacja to zmiana, która będzie miała największy wpływ na ich firmy. Po pierwsze zmieni się już na zawsze sposób pracy: pozostanie zdalny lub hybrydowy wszędzie tam, gdzie to możliwe i wygodne. Kolejne zmiany, które zauważą nie tylko szefowie, ale i pracownicy, dotyczyć będą ograniczenia podróży służbowych oraz rosnącego ryzyka ataków cybernetycznych.

Tegoroczna edycja raportu, wskazuje na trzy największe wyzwania, związane z konsekwencjami pandemii COVID-19: incydenty cybernetyczne, dalszy rozwój epidemii oraz przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Eksperci najczęściej wskazywali, że największym problemem w 2020 roku było utrzymanie ciągłości działania firmy. W odpowiedzi na zagrożenie pandemią dosyć szybko powołano specjalne zespoły w wielu korporacjach. Natomiast w tych firmach, w których nie podjęto takich działań, widać było trudności w codziennym funkcjonowaniu. Aż 62 proc.  respondentów w Barometrze Ryzyka uważa, że priorytetem w 2021 roku powinno być ustanowienie lub poprawa planów ciągłości działania firm.

Szczególnie, że kolejnym wyzwaniem, które na ten rok wskazują eksperci, będzie utrzymanie łańcuchów dostaw. Wiele z nich zostało zerwanych lub zakłóconych. W 2021 roku ok. 45 proc. respondentów spodziewa się, że część dostawców opracuje i wprowadzi alternatywne rozwiązania na utrzymanie łańcuchów dostaw, np. przeniesie produkcję lub będzie magazynować towar bliżej rynku zbytu.

W tym roku na pierwszym miejscu zagrożeń w Barometrze Ryzyka są „incydenty cybernetyczne”, które zastąpiły zeszłoroczne „przerwy w działalności”. Przedsiębiorcy, mimo obaw, widzą zalety technologii: umożliwia zdalną pracę, monitorowanie procesów lub sprzedaż online i serwis. A przede wszystkim jest przydatnym narzędziem dla zachowania ciągłości biznesowej. Cyfryzacja łańcuchów dostaw może np. zwiększyć przejrzystość i potencjalnie zmniejszyć częstotliwość przerw w działalności.

Jednak digitalizacja niesie ze sobą wiele ryzyk, na które eksperci Barometru zwracają uwagę: pracownicy w trakcie pracy zdalnej są łatwym celem dla cyberprzestępców, a kiedyś postrzegane jako problem tylko dla komputerów i oprogramowania, zagrożenia cybernetyczne przenikają dziś wiele sfer życia: od samochodów do fabryk do inteligentnych urządzeń w domach. 

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.