TFI Allianz Polska S.A.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna – rozwiązania inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne

Dane rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 521-325-98-88
REGON: 015555893
KRS: 0000176359 

Kapitał zakładowy

16 500 000 zł opłacony w całości

Akcjonariusze

TUiR Allianz Polska S.A. - 100%

Skład zarządu

Rada Nadzorcza

 • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Krawiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kay Müller - Członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

  Jacek Lisowski – Członek Komitetu Audytu

 • Grzegorz Krawiec – Członek Komitetu Audytu

Komitet Wynagrodzeń

 • Matthias Baltin – Członek Komitetu Wynagrodzeń
 • Grzegorz Krawiec – Członek Komitetu Wynagrodzeń

Robert Hoerberg

Absolwent Santa Clara University w Kalifornii. W 2011 roku ukończył też studia MBA w London Business School. Jest licencjonowanym analitykiem finansowym (CFA).

Karierę zawodową zaczynał w firmie Hypo Real Estate Holding AG, w której zajmował się relacjami inwestorskimi. Następnie pracował w spółce Kepler Capital Markets oraz w trakcie studiów MBA w funduszu hedgingowym Amber Capital w Londynie. W obu tych firmach był analitykiem odpowiedzialnym m.in. za rynki środkowoeuropejskie. Po studiach MBA Robert Hoerberg dołączył do Allianz Global Investors, jako doradca merytoryczny w biurze prezesa Zarządu. W wyniku zmian w obszarze zarządzania aktywami w Grupie Allianz od 2012 roku kontynuował pracę na tym samym stanowisku w Allianz Asset Management. Od 2013 roku jako główny menadżer ds. inwestycji w Allianz Investment Management - Fast Growing Entities (AIM FGE) nadzorował inwestycje spółek Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przed powołaniem do zarządu zasiadał też od 2014 w Radzie Nadzorczej TFI Allianz Polska S.A.

Powołany na stanowisko prezesa zarządu TFI Allianz Polska S.A. z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

 

 

Sławomir Chwierut

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), dyplom Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych University of Bristol oraz dyplom Executive MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu.

W latach 1996-2001 zatrudniony w Departamencie Ubezpieczeń w KPMG Polska.

Pracę w Allianz Polska rozpoczął w 2001 roku. Pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Finansów TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego - Członka Zarządów spółek celowych Allianz (Allianz Polska Services Sp. z o.o. oraz Allianz Informatyka Sp. z o.o.).

Uczestniczył w szeregu projektów, m.in.: relokacji likwidacji szkód, centrum obsługi klienta i spółki dystrybucyjnej, organizacji centrum informatycznego oraz regionalnego centrum księgowego.

Wiceprezesem zarządu TFI Allianz Polska jest od 1 maja 2012 roku.

 

 

Anna Bąkała

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w instytucjach rynku kapitałowego, z czego 12 lat to doświadczenie w strukturach sprzedażowych TFI.

Karierę zawodową zaczynała w Biurze Maklerskim Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie w latach 1999-2001 pracowała w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BIG Banku Gdańskiego. Od 2001 do 2008 roku była związana z PKO/CREDIT SUISSE TFI, początkowo jako Manager ds. Sprzedaży, a następnie jako Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych. W latach 2008-2010 pracowała w BRE Wealth Management S.A. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientami.

Od 2010 związana jest z Grupą Allianz Polska jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w TFI Allianz Polska S.A. Na stanowisko członka zarządu tej spółki została powołana z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

TFI Allianz Polska S.A.

Przesuń, by zobaczyć więcej

na koniec 2018 roku
Wartość zarządzanych aktywów
3,04 mln zł
Wynik finansowy netto
9,1 mln zł

Tu zamieścimy informacje dla akcjonariuszy. Zapraszamy niebawem.

Zarządzający Funduszami Funduszy, Główny Analityk
Od listopada 1999 roku do lutego 2006 Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Zarządzania Aktywami PTE Allianz Polska S.A. Od 2006 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. jako Główny Analityk w Departamencie Zarządzania.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami Dłużnymi
Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, Zarządzający Funduszami Akcyjnymi
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. W 2015 roku podjął studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ma otwarty przewód doktorski.
Zarządzający funduszem
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Od 2012 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami.
Zarządzający Funduszami Akcyjnymi, Analityk Akcji
Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami, gdzie obecnie pełni rolę analityka akcji.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA.
Analityk Zarządzający Funduszem
Od 2015 r. związany z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. początkowo jako analityk, a następnie jako Analityk Zarządzający Funduszem.