Działalność Allianz na rzecz społeczeństwa 

Dbamy nie tylko o rozwój biznesu, ale także o swoje otoczenie społeczne. Szczególnie ważne są dla nas inicjatywy, w których pomagamy utalentowanym młodym ludziom.
Wysyłamy Ci mailem link do ankiety
Oceniasz satysfakcję ze współpracy z nami
Zmieniamy się dla Ciebie - upraszczamy procedury, poprawiamy obsługę, digitalizujemy się
Za każdą wypłeniona ankietę przekazujemy 1 zł na SOS Wioski Dziecięce
Poznaj szczegóły akcji, sprawdź regulamin akcji, zobacz, jak możesz włączyć się do pomagania i dowiedz się więcej na temat naszej współpracy Allianz ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce 

Allianz Polska, jak i cała Grupa Allianz, od wielu lat współpracuje i wspiera lokalne społeczności. Dbamy, aby nasz biznes prowadzony był w sposób odpowiedzialny, a naszą społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) demonstrujemy poprzez liczne projekty i programy, działając na rzecz społeczeństwa. Zachęcamy też naszych klientów i pracowników oraz partnerów biznesowych do udziału w akcjach charytatywnych oraz dbania o dobro społeczności, w których żyją.

Wszystkie działania dobroczynne Allianz w Polsce i na świecie mają na celu wsparcie naszego globalnego partnera – Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, które pomaga opuszczonym i osieroconym dzieciom na całym świecie. 

Nasza kultura i zasady

Świat wokół zmienia się a wraz z nim również usługi finansowe. Zgodnie z naszą strategią Renewal Agenda budujemy naszą silną pozycję i wzmacniamy liderstwo na rynkach w pięciu obszarach: koncentracja na kliencie, digitalizacja, techniczna doskonałość procesów, motory wzrostu sprzedaży i wewnętrzna merytokracja czyli oparcie się na wewnętrznych kompetencjach.
a
w kulturze wewnętrznej merytokracji
a
mierzymy nasze osiągnięcia
a
to kluczowe we wspólnym działaniu