Nasze działania

w odpowiedzi na potrzeby wokół nas
Rozświetlamy święta
Zorganizowaliśmy akcję, w ramach której nasze choinki rozświetliły place przy 15 placówkach medycznych w całej Polsce. 
Stworzyliśmy specjalne ubezpieczenie grupowe na życie i objęliśmy bezpłatną ochroną 29 000 medyków, personel medyczny, ratowników, diagnostów oraz fizjoterapeutów. 
Pod opieką Polskiego Czerwonego Krzyża pozostaje 16 000 seniorów, osób przewlekle chorych i samotnych. Pomaga im ponad 5 000 opiekunek PCK, które potrzebowały podstawowego sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo w czasie epidemii. Dlatego włączyliśmy się do pomocy.
zakup przyłbic ochronnych
Sfinansowaliśmy zakup 10 nowych drukarek 3D i materiałów, dzięki którym studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wyprodukowali 6 000 przyłbic ochronnych dla największych bohaterów w trudnym czasie pandemii – personelu medycznego i ratowników zajmujących się chorymi na COVID-19.
Ubezpieczenie dla medyków
Zapewniliśmy dodatkowy assistance dla pracowników służby zdrowia, aby mogli bez przeszkód dojechać tam, gdzie są potrzebni.
Bądź bezpieczny” to program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża, którego byliśmy partnerem. Celem programu jest nauczenie polskiego społeczeństwa, w jaki sposób przygotować się na kryzysowe sytuacje, wypadki i katastrofy.