W 2012 roku podpisaliśmy Kartę Różnorodności, nad której treścią pracowaliśmy wspólnie w ramach grupy projektowej z innymi firmami – członkami Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tworzymy środowisko, w którym każdy może być sobą, realizując się zawodowo - bez względu na wiek, płeć, zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego, charakter czy stan zdrowia.
Poza ustawowymi przywilejami, naszym pracownikom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, umożliwiamy lepsze dbanie o zdrowie dzięki specjalnemu programowi „Praca Bez Barier”.
W latach 2018/2019, działając wspólnie z Fundacją Robinson, zorganizowaliśmy w naszej firmie 2-tygodniowe płatne staże dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Stażyści wcześniej mogli porozmawiać z mentorami z różnych działów, aby dobrze przygotować się do pracy.

Zachęcamy pracowników do aktywności fizycznej i dbamy o ich dobre samopoczucie poprzez codzienne zajęcia na żywo: power meetingi, nauka prawidłowego oddychania, sesje mindfulness, joga twarzy, zdrowy kręgosłup.

Na specjalnej stronie co tydzień pojawiają się materiały dostępne „na życzenie” – artykuły, infografiki, rady ekspertów oraz wideo treningi.