Indywidualne Konto Emerytalne w TFI Allianz 

Dodatkowe środki na Twoją emeryturę w III filarze
Twoja emerytura 
Twoje korzyści

Sprawdź możliwości inwestowania na emeryturę w IKE 
w TFI Allianz Polska S.A.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Limit wpłat w  2022 wynosi 17 766 
Korzyści podatkowe
Opłata za zarządzanie w skali roku
0,6% - 2,0% w zależności od subfunduszu
Brak opłaty za nabycie i zamianę
Limit wpłat
Wcześniejszy zwrot
podatek 19% od zysków kapitałowych
Dziedziczenie środków
Dostęp online do rachunku i notowań
Transfer środków z innego IKE lub PPE

Często zadawane pytania o IKE w TFI Allianz

Minimalna wpłata na otwarcie IKE wynosi 300 zł.

W ramach IKE dostępnych jest 11 subfunduszy z oferty Allianz FIO, poniżej rachunki nabyć.

Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

72 1240 1037 1111 0010 1512 2332

 

Allianz Selektywny

10 1240 1037 1111 0010 1512 2866

 

Allianz Akcji Rynku Złota

12 1240 1037 1111 0010 5523 3300

 

Allianz Akcji Globalnych

58 1240 1037 1111 0010 5523 1696

 

Allianz Aktywnej Alokacji

35 1240 1037 1111 0010 0759 1045

 

Allianz Stabilnego Wzrostu

92 1240 1037 1111 0010 0122 5364

 

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

85 1240 1037 1111 0010 6479 5022

 

Allianz Obligacji Plus

20 1240 1037 1111 0010 0122 5205

 

Allianz Obligacji Globalnych

66 1240 1037 1111 0010 5523 2231

 

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

89 1240 1037 1111 0010 0759 2013

 

Allianz Konserwatywny

40 1240 1037 1111 0010 0759 0761

 
Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.
Środki wpłacone ponad kwotę rocznego limitu wpłat na IKE są zwracane na rachunek Oszczędzającego, z którego została dokonana wpłata. 
Częstotliwość wpłat na IKE jest dowolna. Należy jednak pamiętać, że tylko regularne inwestowanie na IKE daje szansę na podniesienie dochodów w wieku emerytalnym. 
Minimalna wpłata roczna na IKE oparte o fundusze inwestycyjne Allianz nie może być niższa niż 600 zł.

Dokumenty do pobrania

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.