Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w TFI Allianz

Dodatkowe środki na Twoją emeryturę w III filarze
Twoja emerytura
Twoje korzyści

Sprawdź zalety IKZE w TFI Allianz

Przesuń, by zobaczyć więcej

Limit wpłat w 2021 wynosi 6 310, 80 zł

Limit wpłat dla samozatrudnionych 9 466,20 zł 

 

Korzyści podatkowe
Opłata za zarządzanie
0,6% - 2,5% w zależności od subfunduszu
Brak opłaty od wpłat
Limit wpłat
Pierwsza wplata
200 zł
Wcześniejszy zwrot
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
Dziedziczenie środków
Dostęp online do rachunku i notowań
Transfer środków z innego IKZE

Często zadawane pytania o IKZE w TFI

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.