Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w TFI Allianz

Dodatkowe środki na Twoją emeryturę w III filarze
Twoja emerytura
Twoje korzyści

Sprawdź zalety IKZE w TFI Allianz

Przesuń, by zobaczyć więcej

Limit wpłat w 2021 wynosi 6 310, 80 zł

Limit wpłat dla samozatrudnionych 9 466,20 zł 

 

Korzyści podatkowe
Opłata za zarządzanie
0,6% - 2,5% w zależności od subfunduszu
Limit wpłat
Pierwsza wplata
200 zł
Wcześniejszy zwrot
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
Dziedziczenie środków
Dostęp online do rachunku i notowań
Transfer środków z innego IKZE

Często zadawane pytania o IKZE w TFI

Minimalna wpłata na otwarcie IKZE wynosi 200 zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 50 zł.

Zgodnie ustawą, roczne wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć maksymalnego limitu. Limity na 2021 rok wynoszą:

  • IKZE: 6 310,80 zł.
  • IKZE osoby samozatrudnionej: 9 466,20 zł.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, a w przypadku wpłat o dokonywanych na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

W 2021 r. z tytułu wpłat na IKZE możemy obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych nawet o 2019 zł (w przypadku maksymalnej kwoty wpłat na IKZE oraz opodatkowania stawką 32%). Dla samozatrudnionych, maksymalna kwota korzyści podatkowej to 3 029 zł, przy opodatkowaniu stawką 32%.  

W IKZE możesz inwestować w 11 subfunduszy z oferty Allianz FIO, poniżej rachunki nabyć.

Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKZE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

72 1240 1037 1111 0010 1512 2332

 

Allianz Selektywny

10 1240 1037 1111 0010 1512 2866

 

Allianz Akcji Rynku Złota

12 1240 1037 1111 0010 5523 3300

 

Allianz Akcji Globalnych

58 1240 1037 1111 0010 5523 1696

 

Allianz Aktywnej Alokacji

35 1240 1037 1111 0010 0759 1045

 

Allianz Stabilnego Wzrostu

92 1240 1037 1111 0010 0122 5364

 

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

85 1240 1037 1111 0010 6479 5022

 

Allianz Obligacji Plus

20 1240 1037 1111 0010 0122 5205

 

Allianz Obligacji Globalnych

66 1240 1037 1111 0010 5523 2231

 

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

89 1240 1037 1111 0010 0759 2013

 

Allianz Konserwatywny

40 1240 1037 1111 0010 0759 0761

 
Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKZE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.
Ulgę podatkową odliczysz, korzystając z załącznika PIT/O do Twojego zeznania podatkowego. 

Opłata dystrybucyjna wynosi:

  • 0 zł – przy nabywaniu jednostek uczestnictwa za pośrednictwem internetowego serwisu Allianz24,
  • 110 zł – to jednorazowa opłata za nabycie za pośrednictwem fizycznego kanału dystrybucji.

Opłaty za zarządzanie nie są wyższe niż 2,5% w skali roku (w zależności od wybranego subfunduszu).

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.