Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w TFI Allianz

Dodatkowe środki na Twoją emeryturę w III filarze
Twoja emerytura
Twoje korzyści

Sprawdź zalety IKZE w TFI Allianz

Przesuń, by zobaczyć więcej

Limit wpłat w 2022 r.  wynosi 7 106,40

Limit wpłat dla samozatrudnionych 10 659,60 zł 

 

Korzyści podatkowe
Opłata za zarządzanie
0,6% - 2% w zależności od subfunduszu
Limit wpłat
Pierwsza wplata
200 zł
Wcześniejszy zwrot
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
Dziedziczenie środków
Dostęp online do rachunku i notowań
Transfer środków z innego IKZE

Często zadawane pytania o IKZE w TFI

Minimalna wpłata na otwarcie IKZE wynosi 200 zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 50 zł.

Zgodnie ustawą, roczne wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć maksymalnego limitu. Limity na 2022 rok wynoszą:

  •  IKZE: 7 106,40 zł 
  • IKZE osoby samozatrudnionej: 10 659,60 zł.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, a w przypadku wpłat o dokonywanych na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

W 2022 r. z tytułu wpłat na IKZE możemy obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych nawet o 2 274 zł (w przypadku maksymalnej kwoty wpłat na IKZE oraz opodatkowania stawką 32%). 

W IKZE możesz inwestować w 11 subfunduszy z oferty Allianz FIO, poniżej rachunki nabyć.

Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKZE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

72 1240 1037 1111 0010 1512 2332

 

Allianz Selektywny

10 1240 1037 1111 0010 1512 2866

 

Allianz Akcji Rynku Złota

12 1240 1037 1111 0010 5523 3300

 

Allianz Akcji Globalnych

58 1240 1037 1111 0010 5523 1696

 

Allianz Aktywnej Alokacji

35 1240 1037 1111 0010 0759 1045

 

Allianz Stabilnego Wzrostu

92 1240 1037 1111 0010 0122 5364

 

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

85 1240 1037 1111 0010 6479 5022

 

Allianz Obligacji Plus

20 1240 1037 1111 0010 0122 5205

 

Allianz Obligacji Globalnych

66 1240 1037 1111 0010 5523 2231

 

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

89 1240 1037 1111 0010 0759 2013

 

Allianz Konserwatywny

40 1240 1037 1111 0010 0759 0761

 
Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKZE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.
Ulgę podatkową odliczysz, korzystając z załącznika PIT/O do Twojego zeznania podatkowego. 

Opłata dystrybucyjna wynosi:

  • 0 zł – przy nabywaniu jednostek uczestnictwa za pośrednictwem internetowego serwisu Allianz24,
  • 110 zł – to jednorazowa opłata za nabycie za pośrednictwem fizycznego kanału dystrybucji.

Opłaty za zarządzanie nie są wyższe niż 2,5% w skali roku (w zależności od wybranego subfunduszu).

  •  
  • Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje:

1. na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

2. w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w  ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

  • Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.
  • Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na  IKZE, w przypadku jego śmierci. W takim przypadku,  wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego oszczędzającego na rzecz osoby uprawnionej podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.

Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tzw. „zwrotu". 

Kwota, która została uzyskana z tytułu zwrotu z IKZE stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten jest opodatkowany według skali podatkowej, wartość tę należy wykazać w deklaracji PIT-36.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.