Jakie są warianty ubezpieczeń Assistance?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

 Assistance  należy do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Oczywiście dostępne jest nie tylko assistance komunikacyjne, ale również assistance medyczny, prawny, domowy czy dla firm.[1] My jednak zajmiemy się assistance komunikacyjnym. Kiedy przydaje się takie ubezpieczenie, kto powinien z niego skorzystać i w jakich wariantach dostępne jest to ubezpieczenie?

 

 Assistance  to ubezpieczenie, które szczególnie może się przydać, kiedy będziesz w podróży. Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje, jesteś daleko od domu i nagle okazuje się, że samochód nie chce jechać dalej. Może dojść do tego np. w nocy. Co zrobisz w takiej sytuacji? Jak zorganizujesz holowanie pojazdu, gdzie znajdziesz warsztat i miejsca noclegowe dla bliskich? To tylko jedna z wielu sytuacji, w których rozwiązaniem twoich problemów może być zakup assistance. To, co możesz otrzymać w ramach ubezpieczenia, uzależnione jest przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia, na jaki się zdecydujesz. Ubezpieczyciel może Ci przedstawić kilka ofert, które będą się różnić zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Co istotne, Polacy są coraz bardziej świadomi tego,  czym jest ubezpieczenie assistance, jak działa i do czego jest im potrzebne to ubezpieczenie. Z badania Rynek usług assistance widziany oczami klientów” przeprowadzonego w 2017 roku przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance wynika, że 76 proc. badanych wie, czym są usługi assistance. Jeśli chodzi o atrakcyjność tego ubezpieczenia, to dla badanych największe znaczenie miały assistance medyczne (85 proc. wskazań) oraz assistance samochodowe (82 proc. wskazań). Na trzeciej pozycji znalazło się assistance turystyczne wskazane przez 68 proc. badanych. Biorąc pod uwagę płeć tych osób, największe znaczenie dla pań miało assistance medyczne (84 proc.), a dla panów assistance samochodowe (88 proc.).[2]

Pomoc w ramach  assistance przydać Ci się może przy różnych zdarzeniach na drodze. Wypadek, kradzież, awaria auta i inne sytuacje – weź pod uwagę, jakiej pomocy od ubezpieczyciela możesz oczekiwać. Sam decydujesz o tym, jakie ryzyka będzie obejmować wybrane przez Ciebie ubezpieczenie. Dostępne są różne jego warianty, a swoje oczekiwania najłatwiej ci będzie ocenić na podstawie poniższej tabeli, w której pokazaliśmy, co oferujemy w zależności od danego wariantu. Ze szczegółami naszej oferty możesz się zapoznać  tutaj - warianty Assistance

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Assistance Podstawowy Assistance Standard

Assistance

Plus

Holowanie W sytuacji wypadku do najbliższego warsztatu naprawczego do 150 km w Polsce

W sytuacji m.in. wypadku, awarii, kradzieży części pojazdu:

do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego do 150 km w Polsce i 250 euro za granicą*

W sytuacji m.in. wypadku, awarii, kradzieży części pojazdu:

do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego do 650 km w Polsce i 1000 euro za granicą*

Samochód zastępczy w razie wypadku  nie do 4 dni do 9 dni
Samochód zastępczy w razie kradzieży nie na 4 dni na 9 dni
Serwis assistance opony

Do 2 interwencji w roku:

 1. wymiana koła lub kół na miejscu zdarzenia;
 2. holowanie do najbliższego warsztatu naprawczego, do 150 km;
 3. naprawa ogumienia w warsztacie naprawczym lub zakładzie wulkanizacyjnym (pokrycie wyłącznie kosztów robocizny).

Do 2 interwencji w roku:

 1. wymiana koła lub kół na miejscu zdarzenia;
 2. holowanie do najbliższego warsztatu naprawczego: do 150 km (Polska), do kwoty 250 euro (zagranica);
 3. naprawa ogumienia w warsztacie naprawczym lub zakładzie wulkanizacyjnym (pokrycie wyłącznie kosztów robocizny)
Serwis assistance akumulator

W Polsce, do 2 interwencji w roku:

 1. Uruchomienie silnika (pokrycie kosztów dojazdu i robocizny);
 2. holowanie do najbliższego warsztatu naprawczego, do 150 km.

Do 2 interwencji w roku:

 1. Uruchomienie silnika (pokrycie kosztów dojazdu i robocizny);
 2. holowanie do najbliższego warsztatu naprawczego: do 150 km (Polska), do kwoty 250 euro za granicą*
Zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy pojazdu lub jego kradzieży  Nie dotyczy Limit maks. 3 doby, do 200 zł na dobę dla każdego ubezpieczonego w Polsce oraz do 75 euro za granicą*  Limit maks. 3 doby, do 200 zł na dobę dla każdego ubezpieczonego w Polsce oraz do 75 euro za granicą* 

 

* - szczegółowy zakres terytorialny wskazany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona w ramach assistance działa przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godz. na dobę. W sytuacji, kiedy dojdzie do szkody, która objęta jest twoim wariantem assistance, możesz:

 • zadzwonić pod numer telefonu 224 224 224,

Pamiętaj, że przy zgłoszeniu zadamy Ci kilka pytań. Przede wszystkim musisz określić, gdzie doszło do zdarzenia – powinieneś to miejsce dokładnie opisać. Oczywiście będziemy potrzebować również Twoich danych, danych pojazdu, ewentualnie numeru polisy.

Wybierając ubezpieczenie assistance, przede wszystkim powinieneś wziąć pod uwagę to, jak daleko podróżujesz, czy wyjeżdżasz również poza granice Polski, jak bardzo oddalasz się od swojego domu. Musisz ocenić, czy warunki oferowane w danym pakiecie będą w twoim przypadku wystarczające. Pamiętaj, że brak ubezpieczenia assistance wiąże się z tym, że wszystkie koszty będziesz musiał pokryć sam. Na przykład holowanie pojazdu na trasie Gdańsk-Warszawa może kosztować około 1800 zł.[3] A to tylko początek kosztów związanych z awarią samochodu.
Ubezpieczenie assistance to nie tylko ratunek przed wysokimi kosztami w przypadku różnych zdarzeń, do których może dojść w drodze, ale również sposób na szybkie zorganizowanie pomocy, również w nocy, także poza granicami Polski. O wszystkim decyduje oczywiście dopasowanie odpowiedniego wariantu ubezpieczenia.

[1] Ubezpieczenie assistance, „Encyklopedia zarządzania”, [dostęp: 2 marca 2019], <https://mfiles.pl/pl/index.php/Ubezpieczenie_assistance>.

[2] 76 proc. wie o co chodzi. Polacy o usługach assistance., „Mondial Assistance”, 27 lutego 2018 [dostęp: 2 marca 2019], <https://mondial-assistance.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/76-proc-wie-o-co-chodzi-polacy-o-uslugach-assistance>.

[3] Brak assistance może być kosztowny. Setki złotych za holowanie, „Motofakty”, 12 października 2017 [dostęp: 2 marca 2019], <https://www.motofakty.pl/artykul/brak-assistance-moze-byc-kosztowny-setki-zlotych-za-holowanie.html>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.