Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Sprzedajesz lub kupujesz pojazd? - Sprawdź, co dalej z polisą OC i AC!

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Sprzedajesz swój samochód? 

Masz obowiązek  powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. 

Kupujesz auto? 

Również masz pewne obowiązki związane z polisą OC, która automatycznie przechodzi na nowego nabywcę. Czy sytuacja wygląda podobnie w przypadku zakupu auta z polisą AC? 

Zgodnie z prawem jako sprzedawca samochodu musisz przekazać nowemu posiadaczowi pojazdu polisę OC. Można powiedzieć, że nabywca kupuje pojazd wraz z ubezpieczeniem. 

Masz obowiązek w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu poinformować o tym fakcie swojego ubezpieczyciela. Najlepiej dopilnuj tej formalności jak najszybciej.

Co zrobić z polisą OC?

Jeśli sprzedałeś samochód, to masz obowiązek w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu  poinformować o tym fakcie  ubezpieczyciela, ale najlepiej zrobić to już tego samego dnia. Informacja musi zawierać dane posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. 

Dane posiadacza powinny obejmować:,

Niedopilnowanie terminu 14 dni może mieć poważne konsekwencje. Pamiętaj, że jeśli nie poinformowałeś ubezpieczyciela o sprzedaży auta, to dla niego w dalszym ciągu jesteś posiadaczem samochodu i jednocześnie obciążają cię skutki wyrządzenia skody.. Co więcej, zgodnie z prawem do momentu skutecznego poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży strony transakcji ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki.

Równie ważne jest, aby o fakcie sprzedaży pojazdu poinformować urząd gminy, w którym auto jest zarejestrowane. Każdy sprzedający ma 30 dni kalendarzowych na dokonanie wszystkich formalności. Czynność tę wykonujemy między innymi, aby ustrzec się przed ewentualnym wezwaniem do uregulowania mandatów należących do nowego właściciela.

Zgodnie z zapisami OWU z dniem zbycia pojazdu ochrona wygasa wskutek rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Zwrot składki za ubezpieczenie OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nowego właściciela pojazdu. Oznacza to, że możesz otrzymać zwrot składki tylko w sytuacji, gdy   nabywca ją wypowie.. Warto ustalić te kwestie jeszcze na etapie zawierania transakcji kupna-sprzedaży. Dlaczego kupujący miałby wypowiedzieć polisę? Być może chce korzystać z ochrony innego ubezpieczyciela. Musi się również liczyć z tym, że ubezpieczyciel dokona nowej kalkulacji składki, w wyniku czego będzie ona zdecydowanie wyższa. Reasumując: możliwość odzyskania części niewykorzystanej składki za ubezpieczenie  OC jest zależna wyłącznie od decyzji nowego posiadacza pojazdu. Może on po prostu korzystać z aktualnej polisy do momentu zakończenia obowiązywania ochrony.

Jak już wiesz, auto kupujesz wraz z polisą OC, a tym samym przejmujesz wszystkie związane z nią prawa i obowiązki. Jeśli np. poprzedni właściciel rozłożył płatność za ubezpieczenie na dwie raty, a płatność składki za kolejną ratę przypada na okres, gdy jesteś posiadaczem pojazdu, to obowiązek jej uregulowania spoczywa na tobie – o ile oczywiście składka nie została uregulowana wcześniej. 

Kiedy zostaniesz posiadaczem pojazdu, możesz:

Pamiętaj jednak, że w przypadku wypowiedzenia, musisz zakupić nową polisę, aby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Uwaga: pamiętaj, że umowa zawarta przez poprzedniego posiadacza pojazdu nie przedłuża się automatycznie!

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne i w przypadku tej polisy nie obowiązują te same zasady co w przypadku ubezpieczenia  OC. Analogicznie wygląda to przy pozostałych ubezpieczeniach dobrowolnych, takich jak np. Assistance. Jeśli sprzedałeś samochód, to otrzymasz zwrot środków za niewykorzystany okres – musisz jedynie poinformować ubezpieczyciela o tym, że auto ma nowego właściciela.

Jeśli jesteś kupującym i chcesz posiadać ochronę Autocasco, to powinieneś ją dodatkowo wykupić. 

Transakcja zakupu i sprzedaży auta wymaga dopilnowania niewielkich formalności w zakresie ubezpieczeń OC i AC. Jeśli nie jesteś przekonany, co powinieneś zrobić, to skontaktuj się z naszymi doradcami – chętnie udzielimy ci pomocy. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.