Jak zarejestrować i ubezpieczyć sprowadzony samochód?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Liczba sprowadzanych z zagranicy przez Polaków samochodów w dalszym ciągu rośnie. W 2018 przekroczyła milion![1] Zdecydowanie najczęściej wybieramy auta sprowadzone z Niemiec. Taki samochód po sprowadzeniu do Polski należy oczywiście zarejestrować i wykupić komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. O czym należy szczególnie pamiętać?
Według danych instytutu Samar Polacy w 2018 roku sprowadzili 1 003 290 sztuk samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to, że sprowadziliśmy o 7,1 proc. więcej takich pojazdów niż w roku 2017. Jeśli chodzi o wiek samochodów, na jakie się decydujemy, to przeciętnie wynosi on 11 lat i 10 miesięcy. Zdecydowanie najwięcej aut importujemy z Niemiec, bo aż 58 proc. Na drugiej pozycji znajduje się Francja, skąd sprowadziliśmy 9 proc. samochodów, a dalej Belgia z udziałem na poziomie 7 proc. Jakie modele sprowadzamy? Zdecydowanym liderem w 2018 roku było Audi A4, a kolejne pozycje na podium zajęły Volkswagen Golf oraz Opel Astra. Podsumowując, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej sprowadziliśmy 13,3 mln samochodów.
Jeśli zakupu sprowadzonego samochodu dokonujesz od pośrednika, to auto powinno być już zarejestrowane i ubezpieczone – jest to obowiązkiem sprzedającego. Koniecznie musisz jednak sprawdzić, do kiedy obowiązuje polisa OC samochodu. Samochód kupujesz wraz z polisą, ale ona nie przedłuży się automatycznie, tylko wygaśnie wraz z dniem zakończenia umowy. Musisz zatem samodzielnie zadbać o podpisanie umowy z ubezpieczycielem, tak aby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że z chwilą zakupu auta to ty jesteś odpowiedzialny również za zakup polisy OC i to ciebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może obciążyć wysokimi karami za brak ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy samodzielnie sprowadziłeś auto z zagranicy, musisz zadbać o dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia, czy samochód ma ważne ubezpieczenie OC i przegląd techniczny. Jeśli tak, to jak najbardziej możesz nim jeździć. Jeśli nie, to musisz zakupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC, które będzie zapewniać ochronę ubezpieczeniową przez 30 dni. Dlaczego nie będzie to od razu polisa na 12 miesięcy? Ponieważ polskie prawo nie pozwala na zawarcie umowy dwunastomiesięcznej w przypadku samochodów, które mają zagraniczne tablice rejestracyjne. Jeśli potrzebujesz krótkoterminowego ubezpieczenia OC, to koniecznie skontaktuj się z nami. Nasz doradca zaproponuje ci atrakcyjną ofertę.[1]

30 dni to okres, jaki masz na dopełnienie wszystkich formalności. Po tym czasie auto powinno być już zarejestrowane w Polsce – ubezpieczenie krótkoterminowe możesz kupić tylko raz. Jeśli już tego dopilnowałeś, powinieneś zająć się dokonaniem wszystkich formalności. Musisz:

 • Przetłumaczyć dokumenty.
 • Zrobić przegląd techniczny.
 • Zapłacić akcyzę – sprawdź aktualne stawki akcyzowe. Masz 30 dni na zapłatę akcyzy. W ciągu 14 dni musisz złożyć deklarację AKC-U/S. Kiedy już zapłacisz za akcyzę, musisz jeszcze dodatkowo uiścić opłatę za wydanie zaświadczenia o zapłaconym podatku akcyzowym.
 • Zarejestrować samochód – udaj się do odpowiedniego dla ciebie wydziału komunikacji i wypełnij wniosek. Musisz zabrać ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty.
  W tym: 
  • dowód własności, 
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana), 
  • potwierdzenie zapłaty akcyzy, 
  • dowód rejestracyjny, 
  • tablice rejestracyjne, 
  • dowód osobisty lub aktualny odpis z KRS.
 • Wykupić komunikacyjne ubezpieczenie OC – w dniu otrzymania krajowych tablic rejestracyjnych i tymczasowego dowodu rejestracyjnego musisz kupić komunikacyjne ubezpieczenie OC. Pamiętaj, że nie możesz dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej![2]
Formalności związanych ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy jest sporo, ale ich dopełnienie nie jest bardzo trudne, raczej po prostu czasochłonne. 30 dni, które masz na realizację tych wszystkich zadań, powinno okazać się czasem wystarczającym.

[1] Michał Hadyś, IMPORT | Rok 2018: ponad 1 mln sprowadzonych aut, „Instytut badań rynku motoryzacyjnego”, 10 stycznia 2019 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.samar.pl/__/3/3.a/101659/3.sc/11/Rok-2018---ponad-1-mln-sprowadzonych-aut.html?locale=pl_PL>.

[2] Jak ubezpieczyć samochód sprowadzony z zagranicy?, „Ubezpieczenia Online”, 2 listopada 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.ubezpieczeniaonline.pl/komunikacyjne/a/jak-ubezpieczyc-samochod-sprowadzony-z-zagranicy/209.html>.

[3] Małgorzata Dawid, Jak zarejestrować i ubezpieczyć samochód sprowadzony z zagranicy? Poradnik krok po kroku, „Mfind Akademia”, 24 lutego 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/dla-kierowcow/jak-zarejestrowac-i-ubezpieczyc-samochod-sprowadzony-z-zagranicy/>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.