Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Czy ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest co do zasady na 12 miesięcy. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, właściciel może sprzedać samochód innej osobie. Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy OC, ale czy ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela auta?
Kupujący ma do wyboru dwie możliwości – może kontynuować przekazane ubezpieczenie i jeździć z polisą OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu, na jaki zawarta jest umowa, albo też wypowiedzieć tę umowę i zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową.
Jeśli nabywca zdecyduje się kontynuować przekazane ubezpieczenie OC, wówczas zakład ubezpieczeń może (choć nie musi) dokonać ponownej kalkulacji składki, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, uwzględniając zwyżki albo zniżki, które przysługują nowemu właścicielowi pojazdu.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.