Jak sprawdzić ubezpieczenie OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Planujesz kupić samochód i chcesz sprawdzić historię jego ubezpieczenia?

A może zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym i potrzebujesz upewnić się, że sprawca posiada ważneubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Sprawdź to sam - przez Internet.

Czy można sprawdzić, jak wyglądała historia ubezpieczenia pojazdu?
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie OC. Wszystkie informacje na temat wykupionych ubezpieczeń komunikacyjnych trafiają do bazy danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, która zawiera dane o polisach komunikacyjnych OC. Znając numer rejestracyjny lub numer VIN dowolnego pojazdu, można sprawdzić czy określony pojazd ma w dacie zdarzenia ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC. W odpowiedzi na zapytanie do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego otrzymamy informacje o numerze polisy OC, marce pojazdu oraz nazwie i danych adresowych firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła tę polisę.
Jak sprawdzić ważność ubezpieczenia OC samochodu?
Baza danych, w której można sprawdzić czy dany dzień pojazd posiada ważna polisę OC  jest dostępna bezpłatnie poprzez stronę internetową www.ufg.pl albo przez aplikację mobilną, wydaną przez UFG. Dzięki temu ważność polisy można sprawdzić bezpośrednio na miejscu zdarzenia lub podczas oględzin używanego samochodu, który chcemy kupić. Uwaga, może się jednak zdarzyć, że informacja o braku pokrycia ubezpieczeniowego wskazanego pojazdu nie będzie spowodowana rzeczywistym brakiem ochrony ubezpieczeniowej, lecz opóźnieniem w przesłaniu informacji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez firmę ubezpieczeniową. Na przesłanie informacji ubezpieczyciele mają 14 dni od daty sprzedaży polisy. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.