Jak obliczyć składkę OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Kalkulacja składki  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to czynność szybka, łatwa i wygodna. Wystarczy podłączenie do Internetu oraz kilka minut Twojego czasu. I gotowe!

Nasz kalkulator działa także na urzadzeniach mobilnych. 

Zobacz, jak szybko obliczyć składkę
Jak to zrobić? Wystarczy numer rejestracyjny pojazdu i kilka danych o właścicielu i kierowcy. 

Zanim przystąpisz do obliczania składki, przygotuj dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny ubezpieczanego pojazdu. W tych dokumentach znajdują się dane potrzebne do wyliczenia składki OC, więc dobrze mieć je pod ręką.  Zapisaną kalkulację możesz zmienić lub uzupełnić w każdej chwili.

Oblicz składkę ubezpieczenia OC w naszym kalkulatorze!
Kliknij przycisk "Oblicz składkę" i rozpocznij kalkulację. 

Zapytamy Cię tylko o kilka danych - numer rejestracyjny samochodu i dane właściciela pojazdu i kierowcy. Szybko poznasz cenę Twojego ubezpieczenia. Możesz porównać cenę oraz zakres i wybrać odpowiedni pakiet ubezpieczenia, tak by dopasować go do swoich potrzeb. Sporządzoną kalkulację możesz zapisać. Wyślemy Ci link do serwisu Mój Allianz, w którym zachowamy dla Ciebie Twoją kalkulację. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.