Jak kupić ubezpieczenie OC AC online?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Chcesz kupić  ubezpieczenie OC AC online? To proste. W pierwszym kroku należy oszacować wysokość składki, korzystając z kalkulatora Allianz. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, który chcesz ubezpieczyć oraz informacje na temat właściciela i kierowcy samochodu. Po wykonaniu tych czynności poznasz cenę Twojego ubezpieczenia – w kilku wygodnych do wyboru pakietach.

Wyślemy Ci link do wygodnej aplikacji Allianz Foto Assystent. Jeśli będzie potrzebna inspekcja samochodu - wykonasz ją samdzielnie, bez konieczności umawiania się z rzeczoznawcą. Wykonasz krok po kroku działania, które podpowie Ci aplikacja.

Wybierz jeden z przedstawionych pakietów, dopasowany go do swoich potrzeb. Sprawdzaj różne opcje i skonfiguruj najlepiej dopasowany zakres ochrony ubezpieczeniowej. Uzupełnij dane do polisy, zapoznaj się z  przedstawioną propozycją zawarcia umowy, i gdy ją zaakceptujesz, wybierz metodę płatności i  zapłać składkę online.

Komplet dokumentów związanych z Twoim ubezpieczeniem udostępnimy Ci w serwisie Mój Allianz. 

Polisę możesz pobrać na dysk swojego komputera lub wydrukować. 

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.