Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Co obejmuje ubezpieczenie Autocasco?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Co obejmuje ubezpieczenie AC?
Autocasco obejmuje zwykle szkody powstałe zarówno w ruchu drogowym, jak i poza nim, również podczas garażowania lub parkowania Twojego pojazdu. To mogą być szkody spowodowane przez osoby trzecie lub zdarzenia losowe, np. pożar, gradobicie, kolizja, stłuczka parkingowa, kradzież czy wandalizm. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, ubezpieczenie może obejmować ochronę przed skutkami szkody całkowitej, czyli takiej która przekracza 70% wartości auta, lub też szkody częściowe, związane z utratą lub zniszczeniem poszczególnych elementów pojazdu. Wybierz zakres ubezpieczenia autocasco dostosowany do Twoich potrzeb. 
Ile zaplaci mlody kierowca za OC
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.