Tuning samochodu a ubezpieczenie OC i AC – co musisz wiedzieć?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Chcesz, aby Twoje auto wyróżniało się na drodze, i zdecydowałeś się na tuning samochodu? Auto wygląda lepiej, jest szybsze i efektowniejsze? Sprawdź koniecznie, jak tuning samochodu wpłynie na cenę za  ubezpieczenie OC i AC. 

Czy towarzystwa ubezpieczeniowe zaproponują Ci z tego względu wyższe ceny?

Tuning auta polega na zmianie jego wyglądu i fabrycznych parametrów w celu uzyskania samochodu, który pod względem wizualnym czy pod względem osiągów będzie spełniać oczekiwania właściciela. Można go podzielić na kilka rodzajów:

  • tuning mechaniczny, czyli modyfikacje silnika, podwozia czy układu napędowego;
  • tuning elektroniczny – związany głównie ze zmianą oprogramowania;
  • tuning optyczny – czyli zmiana wyglądu i podniesienie komfortu jazdy;
  • tuning akustyczny – czyli ingerencja w dźwięk.

Koszty tuningu bywają bardzo wysokie. Rachunek za wykonane prace może przekroczyć wartość samego samochodu, dlatego należy zadbać, aby kwota ewentualnego odszkodowania wypłaconego z polisy była adekwatna do obecnej wartości samochodu. 

Przemysław Pepla, Tuning samochodu a ubezpieczenie OC i AC – o czym warto pamiętać?, „Mfind Akademia”, 1 września 2017 [dostęp: 19 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/ciekawostki-ubezpieczeniowe/tuning-ubezpieczenie-oc-ac-samochodu/>.

Należy ci się odszkodowanie od ubezpieczyciela jako poszkodowanemu w zdarzeniu z  ubezpieczenia OC  sprawcy? Towarzystwo ubezpieczeniowe dokona wyceny szkody, która może być niższa niż kwota uwzględniająca środki, jakie przeznaczyłeś na tuning samochodu. Dlatego powinieneś posiadać wszystkie niezbędne rachunki i faktury, które będą stanowić potwierdzenie tego, ile wydałeś na swój samochód. Jeśli nie zgadzasz się z wyceną ubezpieczyciela, to możesz się od niej odwołać. Jedną z możliwości jest skorzystanie z wyceny rzeczoznawcy, co z jednej strony może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Oczywiście brak faktur nie przekreśla możliwości otrzymania odszkodowania w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów.
Czy fakt spowodowania wypadku tuningowanym autem może doprowadzić do tego, że ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów wypłaty odszkodowania dla poszkodowanych? Poprawa osiągów samochodu nie jest podstawą do tego, aby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, ale fakt przeprowadzenia zmian polegających np. na poprawie osiągów silnika samochodu powinien być zgłoszony do ubezpieczyciela. Taka zmiana związana jest również z większym ryzykiem z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego, stąd ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki. Kluczowe jest, aby zamontowane części miały homologację – auto musi spełniać wymogi techniczne opisane w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że przyczyną zdarzenia był nieprofesjonalnie przeprowadzony tuning, to w takiej sytuacji może nie pokryć całości odszkodowania, które należne jest poszkodowanemu. 

Tuning samochodu a ubezpieczenie OC i AC – o czym warto pamiętać?, „Wypowiadamoc.pl”, [dostęp: 16 lutego 2019], <https://wypowiadamoc.pl/tuning-auta-a-oc-i-ac-co-trzeba-wiedziec>.

Tuning samochodu podwyższa jego wartość. Pamiętaj, aby o wprowadzonych zmianach powiadomić ubezpieczyciela. Zachowaj również faktury i rachunki, które będą potwierdzeniem dokonanej inwestycji. Być może będą one niezbędne w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy adekwatnego do aktualnej wartości samochodu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.