Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Tuning samochodu a ubezpieczenie OC i AC – co musisz wiedzieć?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Chcesz, aby Twoje auto wyróżniało się na drodze, i zdecydowałeś się na tuning samochodu? Auto wygląda lepiej, jest szybsze i efektowniejsze? Sprawdź koniecznie, jak tuning samochodu wpłynie na cenę za ubezpieczenie OC i AC. 

Czy towarzystwa ubezpieczeniowe zaproponują Ci z tego względu wyższe ceny?

Tuning auta polega na zmianie jego wyglądu i fabrycznych parametrów w celu uzyskania samochodu, który pod względem wizualnym czy pod względem osiągów będzie spełniać oczekiwania właściciela. Można go podzielić na kilka rodzajów:

  • tuning mechaniczny, czyli modyfikacje silnika, podwozia czy układu napędowego;
  • tuning elektroniczny – związany głównie ze zmianą oprogramowania;
  • tuning optyczny – czyli zmiana wyglądu i podniesienie komfortu jazdy;
  • tuning akustyczny – czyli ingerencja w dźwięk.

Koszty tuningu bywają bardzo wysokie. Rachunek za wykonane prace może przekroczyć wartość samego samochodu, dlatego należy zadbać, aby kwota ewentualnego odszkodowania wypłaconego z polisy była adekwatna do obecnej wartości samochodu. 

Należy ci się odszkodowanie od ubezpieczyciela jako poszkodowanemu w zdarzeniu z polisy OC sprawcy? Towarzystwo ubezpieczeniowe dokona wyceny szkody, która może być niższa niż kwota uwzględniająca środki, jakie przeznaczyłeś na tuning samochodu. Dlatego powinieneś posiadać wszystkie niezbędne rachunki i faktury, które będą stanowić potwierdzenie tego, ile wydałeś na swój samochód. Jeśli nie zgadzasz się z wyceną ubezpieczyciela, to możesz się od niej odwołać. Jedną z możliwości jest skorzystanie z wyceny rzeczoznawcy, co z jednej strony może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Oczywiście brak faktur nie przekreśla możliwości otrzymania odszkodowania w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów.
Czy fakt spowodowania wypadku tuningowanym autem może doprowadzić do tego, że ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów wypłaty odszkodowania dla poszkodowanych? Poprawa osiągów samochodu nie jest podstawą do tego, aby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, ale fakt przeprowadzenia zmian polegających np. na poprawie osiągów silnika samochodu powinien być zgłoszony do ubezpieczyciela. Taka zmiana związana jest również z większym ryzykiem z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego, stąd ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki. Kluczowe jest, aby zamontowane części miały homologację – auto musi spełniać wymogi techniczne opisane w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że przyczyną zdarzenia był nieprofesjonalnie przeprowadzony tuning, to w takiej sytuacji może nie pokryć całości odszkodowania, które należne jest poszkodowanemu. 
Tuning samochodu podwyższa jego wartość. Pamiętaj, aby o wprowadzonych zmianach powiadomić ubezpieczyciela. Zachowaj również faktury i rachunki, które będą potwierdzeniem dokonanej inwestycji. Być może będą one niezbędne w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy adekwatnego do aktualnej wartości samochodu.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.