Ile kosztuje ubezpieczenie OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym, któremu podlegają wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych w Polsce. 
Co grozi za brak ważnego ubezpieczenia samochodu?
Kontrolę umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą przeprowadzić: policja, organy celne, straż graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów oraz inspekcja transportu drogowego, a także inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.  Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy OC, musi wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku posiadaczy samochodów osobowych, opłata ta obliczana jest na podstawie dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jej wysokość uzależniona jest co do zasady od okresu pozostawania posiadacza pojazdu bez ochrony ubezpieczeniowej.
Od czego zależy koszt ubezpieczenia auta?
Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za OC ustala zakład ubezpieczeń, biorąc pod uwagę przede wszystkim analizę szkodowości oraz koszty obsługi ubezpieczenia.
To, ile kosztuje OC zależy miedzy innymi od wieku kierowcy, jego miejsca zamieszkania czy marki i modelu oraz stanu auta. Doświadczeni kierowcy zapłacą zwykle za OC mniej niż kierowcy z krótkim stażem w prowadzeniu pojazdów. Z kolei miejsce zamieszkania ubezpieczonego wpływa na statystyczną częstotliwość kolizji, wypadków i innych zdarzeń ubezpieczeniowych, od których zależy wysokość składki. Niższe OC zapłacą najczęściej właściciele nowszych samochodów o mniejszej pojemności silnika, generujący niższe ryzyko wystąpienia potencjalnej szkody. Oprócz analizy ryzyka, cena ubezpieczenia zależy również od kosztów obsługi polisy. Dlatego właśnie OC kupowane przez Internet zazwyczaj kosztuje taniej. Ta zasada odnosi się często nie tylko do OC, ale również do AC oraz innych ubezpieczeń.
Kto płaci najwięcej, a kto najmniej?
Zwykle  najwięcej za OC zapłacą młodzi kierowcy, posiadający duże auta z wysokim przebiegiem, mieszkający w gęsto zaludnionych lokalizacjach, gdzie kolizje zdarzają się najczęściej. Dłuższy staż w prowadzeniu pojazdów i bezszkodowa historia zwykle oznacza stopniową zniżkę składki OC. Jeżdżąc bezpiecznie, wykazujesz się rozsądkiem i zdobywasz coraz większe zaufanie ubezpieczycieli, którzy gotowi są przyznawać wysokie zniżki za bezszkodową jazdę. Natomiast gdy przydarzy Ci się wypadek drogowy, zniżki mogą przepaść, a nawet spowodować wzrost wysokości składki. To, ile kosztuje OC w dużej mierze zależy więc od Ciebie. Każdemu kierowcy opłaca się dbać o bezpieczeństwo na drodze.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.