Czu ubezpieczenie online OC samochodu jest skomplikowane czt łatwe?

Ubezpieczenie OC online – skomplikowane czy łatwe?

Samochód | 4 minuty
Gdy potrzebujesz ubezpieczenia OC, nie musisz składać wizyty w naszych stacjonarnych oddziałach. Szybko, wygodnie i bezpiecznie możesz to zrobić online, o takiej godzinie, która Ci odpowiada, bez konieczności opuszczania domu. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora ubezpieczeń, wprowadzisz niezbędne dane i gotowe. Sprawdź, jak kupić ubezpieczenie OC online.

Jak mogę najłatwiej kupić OC? 

W 2020 roku padł rekord pod względem liczby wezwań do zapłaty wystawionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na przerwę w ochronie ubezpieczeniowej OC posiadacza pojazdu. Takich przypadków było blisko 200 tys. Wielu kierowców jako przyczynę przerwy w ochronie wskazywało pandemię, przez którą nie mieli oni kontaktu z agentem, nie mogli iść do placówki ubezpieczyciela, a również i placówki pocztowe pracowały w ograniczonych godzinach. Rzeczywiście zdarzały się takie przypadki, w których to pandemia stanowiła problem w zawarciu polisy OC, natomiast w zdecydowanej większości właściciele pojazdów mogli dopełnić tego obowiązku.

Obecnie standardem jest zawieranie umowy ubezpieczenia OC i innych umów ubezpieczenia samochodu bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z dummy kalkulatora ubezpieczeń, wprowadzić niezbędne dane i zapoznać się z propozycją. Zazwyczaj zajmuje to około 3 minut, jednak klienci Allianz mogą jeszcze szybciej dowiedzieć się, ile zapłacą za OC – wszystko dzięki temu, że system Allianz korzysta  z bazy CEPiK. Co to oznacza?

Czym jest baza CEPiK i co mi to daje?

Co to jest CEPiK? Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów stanowi bazę, w której zebrane są dane samochodów, ich właścicieli i kierowców. Obecnie składa się ona z dwóch ewidencji, mianowicie:

  • Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK),
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

W tej drugiej bazie znajdują się dane pojazdów, informacje o właścicielach, badaniach technicznych, wypadkach i kolizjach, jak i terminach ubezpieczenia OC. Co Ci to daje jako posiadaczowi pojazdu, który chce wyliczyć, ile musi zapłacić za ochronę ubezpieczeniową?

Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast odpowiadać na kilkanaście pytań, odpowiesz zaledwie na dwa. Nie ma już potrzeby, abyś podawał model auta czy średni roczny przebieg. Dzięki współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który jest pośrednikiem w dostępie do bazy CEPiK, możliwe jest maksymalne uproszczenie procesu.

Zatem dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania ograniczamy do minimum liczbę danych, które musisz wprowadzić, aby ustalić, ile zapłacisz za ubezpieczenie. Najczęściej wymagane będzie podanie zaledwie dwóch danych – poza wyjątkowymi przypadkami.

Jakie dane muszę podać, żeby poznać cenę ochrony? 

Jeszcze kilka lat temu przy kalkulacji ubezpieczenia OC musiałeś odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań. W ostatnim czasie było ich kilkanaście, a obecnie już tylko dwa.

W Allianz do obliczenia składki na OC należy podać zaledwie dwie informacje – numer rejestracyjny pojazdu oraz datę urodzenia właściciela. Jeśli chcesz, aby skontaktował się z Tobą nasz konsultant, to wtedy podaj numer telefonu. Ewentualnie możesz otrzymać kalkulację na adres e-mail.

Kalkulacja zapisywana jest na koncie klienta w serwisie Mój Allianz. Klient korzystający z serwisu może do niej powrócić w dowolnym czasie.

Czy zawsze potrzebne będą tylko te dane do ubezpieczenia auta? Może się zdarzyć, że zadamy Ci dodatkowe pytania, ale do tego dojdzie wówczas, gdy pojawią się jakieś niespójności w bazie CEP. Wtedy niektóre informacje będziesz musiał uzupełnić ręcznie. Najczęściej jednak nie będzie to potrzebne.

Co zyskujesz dzięki nowemu rozwiązaniu?

Wiesz już, co jest potrzebne do ubezpieczenia auta, jak mało wymaga to danych – to kluczowa korzyść, która wynika z nowej wersji formularza do wyliczania składki na OC. To jednak nie wszystko, co zyskujesz.

Jest łatwiej

Po podaniu zaledwie dwóch informacji: numeru rejestracyjnego pojazdu oraz daty urodzenia właściciela, możesz poznać ofertę cenową. Do tej pory musiałeś wprowadzić co najmniej kilkanaście danych samochodu oraz posiadacza. W tej chwili wszystkie te informacje system pobiera z bazy CEPiK.

Jest szybciej

Poznanie ceny ubezpieczenia jest możliwe nawet w 15 sekund – do tej pory zajmowało to około 3 minut.

Jest bezpieczniej

Dane są pobierane z bazy, której funkcjonowanie (czyli zakres gromadzonych w tej bazie informacji) reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdy stajesz się właścicielem auta używanego. Dane podane do ubezpieczenia są zgodne ze stanem faktycznym – mniejsze jest zatem ryzyko błędu, czyli bardziej precyzyjna jest wycena. Baza CEPiK jest ogólnodostępna, możesz w niej sprawdzić historię pojazdu i tym samym mieć pewność, że np. poprzedni właściciel nie podał danych z błędem albo przekazał niepełne dane.

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.