Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC? 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Zdarza się, że na skutek roztargnienia lub niewiedzy nie dopełnimy obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W Polsce działa system wykrywania nieubezpieczonych pojazdów, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest w stanie wykryć nieciągłości OC. Za brak ważnego OC grozi kara finansowa. W przypadku samochodów osobowych może to być nawet 5600 zł - jeśli okres bez OC był dłuższy niż 14 dni. Jak można uniknąć tej kary?
Jeżeli na wezwanie Funduszu udowodnisz, że we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne lub nie podlegałeś takiemu obowiązkowi, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę  za brak OC – w całości lub w części albo też rozłożyć ją na raty.
Odbywa się to na pisemny wniosek ubezpieczonego. Wniosek można złożyć za pośrednictwem specjalnego formularza, znajdującego się na stronach internetowych UFG.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.