Gdzie jest potrzebna Zielona Karta do ubezpieczenia OC

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 

Umowa ta zapewnia ochronę ubezpieczeniową nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach m.in. w całej Unii Europejskiej.  Są jednak i takie kraje, gdzie sama polisa OC nie będzie wystarczająca – konieczne będzie posiadanie ubezpieczenia Zielonej Karty. 

W jakich krajach jest to konieczne i jak je uzyskać?

 Zielona Karta  jest międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązuje on w państwach, które są objęte Systemem Zielonej Karty. Dzięki temu kierowcy, którzy wjeżdżają do danego kraju. Potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia jest po prostu certyfikat Zielonej Karty.[1] W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne, na mocy którego pojazdy, które są zarejestrowane w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami, mogą poruszać się po ich terytorium bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Do Porozumienia Wielostronnego należy 34 spośród 48 członków Systemu Zielonej Karty

Treść zielonej karty sporządzana jest w języku polskim, angielskim i francuskim. Aby otrzymać taki certyfikat, możesz się zgłosić do swojego ubezpieczyciela. W Allianz ubezpieczenie to kupisz u naszych agentów .

Kraje, do których potrzebować będziesz zielonej karty, to: 

  • Albania, Azerbejdżan, 
  • Białoruś, 
  • Iran, Izrael, 
  • Maroko, Mołdawia, Macedonia, 
  • Rosja, 
  • Tunezja, Turcja, 
  • Ukraina.[2]
Certyfikat Zielonej Karty wystawiany jest na okres minimum15 dni, 30 dni lub maksymalnie roku. Jeśli podczas wyjazdu spowodujesz zdarzenie, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, to oderwij kopię otrzymanej Zielonej Karty i przekaż ją poszkodowanemu. Zielona Karta jest tak przygotowana, abyś nie miał z tym żadnych problemów.

Zapomnienie o Zielonej Karcie nie powoduje oczywiście, że nie będziesz mógł wjechać na teren kraju, który należy do Systemu Zielonej Karty. Będziesz mógł zakupić tzw. ubezpieczenie graniczne. Można je nabyć na okres 30 dni, ale może się okazać, że będzie to zdecydowanie wyższy wydatek niż w przypadku Zielonej Karty. W 2018 roku zakup ubezpieczenia granicznego wiązał się wydatkiem:

  • w Albanii – 49 euro na 15 dni, 65 euro na 30 dni;
  •  w Macedonii - 50 euro na 15 dni, 70 euro na 30 dni;
  • w Maroku - 57 euro na 15 dni, 88 euro na 30 dni3

 

Ceny są dosyć wysokie, ale w każdym kraju inne. Na przykład w przypadku ubezpieczenia granicznego przy wjeździe na terytorium Ukrainy cena wynosi 9,2 euro za 15 dni. Odradzamy rezygnację z zakupu ubezpieczenia. Gdy spowodujesz kolizję lub wypadek, twoje koszty mogą być wielokrotnie wyższe, niż wynosi cena takiego ubezpieczenia.

 Zielona Karta ochroni Cię przed poniesieniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych, do jakich doprowadzisz swoim pojazdem. Jeśli chcesz dodatkowo korzystać z ochrony ubezpieczeniowej od kradzieży czy uszkodzenia własnego auta, to powinieneś zakupić ubezpieczenie autocasco, które będzie obowiązywać na terytorium danego kraju. Jeśli już masz polisę  AC, to koniecznie sprawdź, czy będzie Cię ona chroniła tam, gdzie jedziesz. Bardzo przydatnym ubezpieczeniem w podróży może być również  assistance, dzięki któremu towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni ci możliwość naprawy pojazdu, jego holowania, noclegów na czas naprawy i nie tylko. Wszystko zależy od tego, na jaki pakiet assistance się zdecydujesz. I w tym przypadku koniecznie pamiętaj o sprawdzeniu zakresu terytorialnego obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.
Przed wyjazdem autem do danego kraju sprawdź koniecznie, czy obowiązuje tam Twoja  polisa OC. Czy musisz posiadać Zieloną Kartę? Jeśli tak, to koniecznie złóż o nią wniosek do swojego ubezpieczyciela. 
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.