Stresujące sytuacje na drodze mogą pokrzyżować Twoje plany. 

Szczególnie, gdy zdarzają się daleko od Twojego miejsca zamieszkania. Kiedy auto psuje się w podróży na wakacje, a Ty musisz szukać warsztatu czynnego w weekend i ponosić wysokie koszty holowania. Albo gdy na długim odcinku autostrady zabraknie Ci paliwa. 

Dobrze mieć wtedy pewność, że uzyskasz szybką pomoc. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Assistance działa:

 • w Polsce
 • w europejskich częściach pozostałych krajów europejskich (w tym europejska część Turcji i grecka część Cypru), oprócz Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Gruzji
Świdczymy nasz usługi dla:
 • samochodów osobowych, czyli pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym samochodów kempingowych,
 • samochodów ciężarowych na nadwoziu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • przyczep kempingowych,
 • przyczep o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,
 • motocykli i motorowerów

Wiek ubezpieczonego pojazdu w dniu zawarcia umowy nie powinien przekroczyć 18 lat. 

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów.

46% klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie.

Na podstawie badania satysfakcji „Digital NPS” przeprowadzonego przez YouGov między IV kwartałem 2021 roku i III kwartałem 2022 roku na zlecenie Allianz.

Assistance w wariancie podstawowym jest dostępne w pakiecie

 • KOMFORT, PLUS, EKSTRA, MAX . 
 • Assistance w wariancie podstawowym zapewni Ci:
 •  
 • naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego,
 • usługę mobilności,
 • usługi informacyjne.

W okresie ubezpieczenia możesz korzystać z usług Assistance wielokrotnie, jednak z wyjątkiem sytuacji, gdy rozładuje się akumulator – w tym przypadku z pomocy możesz skorzystać dwa razy w okresie ubezpieczenia.

Jeśli Twój pojazd zostanie unieruchomiony z powodu awarii, wypadku lub pęknięcia przedniej szyby i nie nadaje się do jazdy zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewnimy Ci:

 • naprawę na miejscu
 • holowanie
Zorganizujemy i pokryjemy koszty dojazdu do Ciebie najbliższego pojazdu pomocy drogowej. Jeśli naprawa ubezpieczonego pojazdu będzie możliwa na miejscu, pokryjemy koszt 1 roboczogodziny naprawy, aby umożliwić ci dalszą jazdę.
Jeśli nie uda się naprawić na miejscu Twojego pojazdu, to zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania do warsztatu naprawczego. Jeśli warsztat będzie zamknięty, to odholujemy pojazd na wyznaczony przez nas parking strzeżony i następnie z parkingu do warsztatu naprawczego w godzinach jego działania. 

Jeśli nie możesz kontynuować jazdy z powodu:

 • awarii,
 • wypadku,
 • pęknięcia przedniej szyby,
 • wandalizmu,
 • kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub kradzieży części ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia,
 • przebicia opony,
 • braku paliwa lub zatankowania niewłaściwego paliwa
 • utraty, zatrzaśnięcia wewnątrz ubezpieczonego pojazdu lub uszkodzenia kluczyka lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu

zorganizujemy i pokryjemy koszt przejazdu (pociągiem, autobusem lub taksówką) dla kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca oddalonego o maksymalnie 50 km od miejsca zdarzenia

Ubezpieczenie Assistance zapewnia także usługi informacyjne. Telefonicznie możesz uzyskać wiele informacji przydatnych w podróży takich jak np. informacje o warunkach drogowych, ASO, stacjach benzynowych, zakładach wulkanizacyjnych.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną Assistance możemy też udzielić Ci informacji o:

 • postępowaniu w razie wypadku i instrukcji dotyczące wypełniania europejskiego formularza protokołu wypadku drogowego,
 • numerach telefonów pobliskich warsztatów samochodowych oraz informacje o możliwościach naprawy pojazdu

– jeśli ubezpieczony nie jest uprawniony do korzystania z usługi holowania pojazdu do warsztatu naprawczego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia,

 • możliwości wynajmu pojazdów.

Assistance rozszerzony jest dostępny w pakietach ubezpieczeń komunikacyjnych: PLUS, EKSTRA, MAX

Assistance w wariancie rozszerzonym zapewni Ci:

 • naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu,
 • pojazd zastępczy na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
 • zakwaterowanie w hotelu lub powrót do miejsca zamieszkania,
 • usługę mobilności,
 • usługi informacyjne i usługi concierge,
 • wymianę koła w ubezpieczonym pojeździe w przypadku przebicia opony podczas jazdy nim,
 • dostarczenie paliwa do ubezpieczonego pojazdu,
 • powrót po odzyskany po kradzieży ubezpieczony pojazd,
 • transport zwłok,
 • złomowanie ubezpieczonego pojazdu.

W okresie ubezpieczenia możesz korzystać z usług Assistance wielokrotnie, z wyjątkiem pojazdu zastępczego oraz rozładowania akumulatora – w tych przypadkach z pomocy możesz skorzystać dwa razy w okresie ubezpieczenia. 

Jeśli Twój pojazd jest unieruchomiony z powodu: awarii, wypadku, pęknięcia przedniej szyby, wandalizmu, kradzieży części pojazdu lub wyposażenia pojazdu, przebicia opony, braku paliwa lub zatankowania niewłaściwego paliwa bądź z powodu utraty, zatrzaśnięcia kluczyka lub uszkodzenia kluczyka lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu i nie nadaje się do jazdy zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewnimy Ci następujące usługi:

 1. naprawę na miejscu
 2. holowanie
 3. pojazd zastępczy na czas naprawy 
Zorganizujemy i pokryjemy koszty dojazdu do Ciebie najbliższego pojazdu pomocy drogowej. oraz  jeśli naprawa ubezpieczonego pojazdu będzie możliwa na miejscu pokryjemy koszt 1 roboczogodziny naprawy w celu umożliwienia Ci dalszej jazdy.

Jeśli nie uda się naprawić na miejscu Twojego pojazdu, to zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania do warsztatu naprawczego lub innego wskazanego przez Ciebie miejsca – do 150 km. Jeśli warsztat będzie nieczynny (godziny pracy), to odholujemy pojazd na wyznaczony przez nas parking strzeżony i następnie z parkingu do warsztatu - gdy będzie czynny.

Jeśli naprawa ubezpieczonego pojazdu nie będzie możliwa tego samego dnia, a także w przypadku kradzieży pojazdu, to zgodnie z Twoim życzeniem zorganizujemy i pokryjemy koszty

 • pojazdu zastępczego (z wyjątkiem przebitej opony lub braku paliwa)
 • oraz zakwaterowania albo powrotu do miejsca zamieszkania.
Pokrywamy koszty wynajmu pojazdu zastępczego o jedną klasę niższą od klasy objętego ochroną ubezpieczonego pojazdu, ale nie wyższej niż klasa C. Zorganizujemy i pokryjemy koszt podstawienia pojazdu zastępczego, jak również odbioru pojazdu zastępczego, jednak tylko wówczas, gdy miejsce odbioru pojazdu zastępczego znajduje się w odległości do 50 km od miejsca jego podstawienia. 

 W razie

Pojazd zastępczy na czas naprawy pojazdu do

 awarii

 do 4 dni 2 razy w okresie ubezpieczenia

 zatankowania niewłaściwego paliwa

 do 4 dni 2 razy w okresie ubezpieczenia

 utraty, zatrzaśnięcia lub uszkodzenia kluczyka lub innego urządzenia używanego do otwarcia lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu

 do 4 dni 2 razy w okresie ubezpieczenia

Wypadku

 do 6 dni

pęknięcia przedniej szyby,

do 6 dni

wandalizmu,

do 6 dni

kradzieży części ubezpieczonego pojazdu

do 6 dni

kradzieży pojazdu

przez 6 dni

Uwaga - w przypadku kradzieży pojazdu masz obowiązek przekazać nam zgłoszenie kradzieży na policję (notatka policyjna).

W przypadku korzystania z pojazdu zastępczego podpisujesz umowę najmu pojazdu bezpośrednio z wypożyczalnią samochodów. Koszty wynajmu na określony w OWU czas naprawy pokryje Twoje ubezpieczenie.

Jeśli:

 • zorganizowaliśmy holowanie ubezpieczonego pojazdu
 • czas naprawy ubezpieczonego pojazdu przekracza 24 godziny wg. informacji warsztatu naprawczego
 • ubezpieczony pojazd został unieruchomiony w odległości większej niż 50 km od miejsca Twojego zamieszkania w Polsce

możesz skorzystać z jednej z usług – powrót do domu lub zakwaterowanie w hotelu.

W ramach naszego Assistance rozszerzonego zorganizujemy i pokryjemy koszty powrotu do miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce. Powrót kierowcy i pasażerów może odbyć się pociągiem, autobusem lub samolotem – klasa ekonomiczną (gdy odległość przekracza 750 km).

Możesz skorzystać z tej usługi w przypadku

 • każdego zdarzenia objętego ochroną (poza przebitą oponą lub brakiem paliwa)
 • kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

Z tej opcji możesz skorzystać, o ile Twój pojazd został unieruchomiony w odległości większej niż 50 km od Twojego miejsca zamieszkania.

Jeśli zamiast powrotu do domu wybierzesz usługę zakwaterowania, to na czas naprawy zorganizujemy i pokryjemy koszt zakwaterowania Ciebie i pasażerów na czas naprawy ale nie dłużej niż do 3 noclegów w hotelu 3 gwiazdkowym. Ubezpieczenie pokryje koszt do równowartości kwoty 75 euro za noc za osobę.

Jeśli nie możesz kontynuować jazdy z powodu:

 • awarii,
 • wypadku,
 • pęknięcia przedniej szyby,
 • wandalizmu,
 • kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub kradzieży części ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia,
 • przebicia opony,
 • braku paliwa lub zatankowania niewłaściwego paliwa
 • utraty, zatrzaśnięcia wewnątrz ubezpieczonego pojazdu lub uszkodzenia kluczyka lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu

zorganizujemy i pokryjemy koszt przejazdu (pociągiem, autobusem lub taksówką) dla kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do innego dowolnego miejsca oddalonego o maksymalnie 100 km od miejsca zdarzenia

Ubezpieczenie Assistance zapewnia także usługi informacyjne. Telefonicznie możesz uzyskać wiele informacji przydatnych w podróży takich jak np. informacje o warunkach drogowych, ASO, stacjach benzynowych, zakładach wulkanizacyjnych.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną Assistance możemy też udzielić Ci informacji o:

 • postępowaniu w razie wypadku i instrukcji dotyczące wypełniania europejskiego formularza protokołu wypadku drogowego,
 • numerach telefonów pobliskich warsztatów samochodowych oraz informacje o możliwościach naprawy pojazdu

– jeśli ubezpieczony nie jest uprawniony do korzystania z usługi holowania pojazdu do warsztatu naprawczego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia,

 • możliwości wynajmu pojazdów.
Nasze pakiety zawierają ubezpieczenia: OC, AC, Assistance, Ochrona prawna, NNW, ubezpieczenie szyb. Zobacz, jakich ubezpieczeń potrzebujesz i policz składkę.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Assistance - wariant podstawowy
Assistance - wariant rozszerzony
OC
AC - ryzyka katastroficzne
AC - pożar, eksplozja, implozja
AC - kolizja ze zwierzęciem
AC - kradzież
AC - wandalizm
AC - inne uszkodzenia
AC - stała suma ubezpieczenia
Ochrona Prawna
Ubezpieczenie szyb
NNW - wariant podstawowy
NNW - wariant rozszerzony
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz więcej
Wygodny pakiet ubezpieczeń - jakie pakiety są dostępne w Allianz
Zobacz więcej
Jaki pakiet wybrać, by mieć ochronę od naczęstszych szkód 
Zobacz więcej
Wsparcie finansowe po wypadku - dla kierowcy i pasażerów 
Zobacz więcej
Ryzyko sporów prawnych dostępne w każdym pakiecie 
Zobacz więcej
Koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.