Ubezpieczenie szyb samochodowych w pakietach ubezpieczenia Mój Samochód

Czy warto ryzykować konsekwencje zdrowotne i prawne, a może nawet życie, ignorując uszkodzenie szyby? Przecież możesz to naprawić.

Pęknięta szyba naraża kierowcę i pasażerów na ryzyko wypadku. Dlatego za jazdę z uszkodzoną szybą grozi mandat, a nawet zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Próba włamania, grad, silny wiatr… albo przypadkowy kamień spod kół ciężarówki - jest wiele sytuacji, w których szyba w Twoim aucie może zostać uszkodzona. Lepiej mieć na to ubezpieczenie.
Jeśli szyba w Twoim samochodzie zostanie uszkodzona lub zniszczona, to pokryjemy koszty usług związanych z naprawą lub wymianą szyby czołowej, bocznej lub tylnej - o ile nie stanowi ona integralnej części dachu. Ubezpieczenie dotyczy uszkodzenia szyb, które nie jest związane z innymi uszkodzeniami pojazdu. Ubezpieczenie szyb jest dostępne przy zakupie pakietu ubezpieczenia EKSTRA lub MAX.

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów.

46% klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie.

Na podstawie badania satysfakcji „Digital NPS” przeprowadzonego przez YouGov między IV kwartałem 2021 roku i III kwartałem 2022 roku na zlecenie Allianz.

Ubezpieczenie szyb można wykupić w pakiecie Ekstra i Max dla

 • samochodu osobowego, czyli pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu maksymalnie 9 osób o dopuszczalnej ładowności do 2 t,
 • samochodu ciężarowego na nadwoziu osobowego o dopuszczalnej ładowności do 2 t,
 • samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 2 t
Ubezpieczenie szyb działa w Polsce oraz europejskich częściach pozostałych krajów europejskich (oprócz Kazachstanu), w tym w Gruzji oraz europejskiej części Rosji i krajach basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii).
 • Przy drugiej i każdej kolejnej wymianie szyby czołowej wysokość odszkodowania pomniejszymy o 500 zł, czyli o Twój udział własny.
 • Suma ubezpieczenia każdorazowo zmniejsza się o wysokość wypłaconego odszkodowania aż do całkowitego wyczerpania (redukcja sumy ubezpieczenia).
 • Ubezpieczenie szyby dotyczy pokrycia kosztów wymiany lub naprawy uszkodzonej szyby, ale gdyby z powodu pęknięcia szyby Twój samochód nie nadawałby się do dalszej jazdy (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym) to możesz też skorzystać z usług Assistance, które masz w naszych pakietach.
 •  
 • Sprawdź pakiet podstawowy i rozszerzony Assistance i zobacz, jaką pomoc w razie uszkodzenia szyby, które uniemożliwia Ci dalsza jazdę.
 •  
 • Możemy Ci zapewnić w ramach tego ubezpieczenia:
 • naprawę na miejscu
 • holowanie
 • usługę mobilności
 • usługi informacyjne
 • A w przypadku Assistance rozszerzonego także:
 • pojazd zastępczy na czas naprawy
 • zakwaterowanie w hotelu
 • powrót do miejsca zamieszkania 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie szyb
OC
AC - ryzyka katastroficzne
AC - pożar, eksplozja, implozja
AC - kolizja ze zwierzęciem
AC - kradzież
AC - wandalizm
AC - inne uszkodzenia
AC - stała suma ubezpieczenia
Ochrona Prawna
Assistance - wariant podstawowy
Assistance - wariant rozszerzony
NNW - wariant podstawowy
NNW - wariant rozszerzony
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz więcej
Wygodny pakiet ubezpieczeń - jakie pakiety są dostępne w Allianz
Zobacz więcej
Jaki pakiet wybrać, by mieć ochronę od naczęstszych szkód 
Zobacz więcej
Nieszczęśliwe wypadki w zakresie podstawowym i rozszerzonym 
Zobacz więcej
Pomoc 24h w razie wypadku, kradzieży, awarii 
Zobacz więcej
Ryzyko sporów prawnych dostępne w każdym pakiecie 
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.