Ubezpieczenie samochodu w Allianz w razie kradzieży lub pożaru 

Możesz utracić swój samochód w skutek pożaru, implozji czy eksplozji. Dlatego warto posiadać ubezpieczenie na wypadek tych zdarzeń. 

Do straty pojazdu może dojść także w wyniku jego kradzieży. Odpowiedni pakiet ubezpieczeń pozwoli chronić Cię w razie tych zdarzeń. 

Wysokość odszkodowania jest ważna, ale to nie wszystko. W stresującej sytuacji, jaką jest utrata auta, liczy się fachowa pomoc i szybka wypłata należnego odszkodowania. 

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów.

46% klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie.

Na podstawie badania satysfakcji „Digital NPS” przeprowadzonego przez YouGov między IV kwartałem 2021 roku i III kwartałem 2022 roku na zlecenie Allianz.

Nasz pakiet ubezpieczeń w wariancie PLUS, EKSTRA i MAX zawiera Autocasco, które pokryje koszty uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu lub jego części wskutek nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego.

Nasze Autocasco oferowane w pakiecie Plus, Ekstra, Max pomoże Ci np. w razie, gdy Twój samochód:

  • spłonie na skutek samozapłonu,
  • zajmie się ogniem od innego samochodu, który ulegnie spaleniu.

Chcesz ubezpieczyć samochód w razie kradzieży? 

Zapewni Ci to Autocasco w pakiecie ubezpieczeń Ekstra lub Max. Autocasco w tych pakietach obejmuje kradzież samochodu lub jego elementów. Co ważne suma ubezpieczenia nie zostanie pomniejszona o wysokość wypłaconego odszkodowania.

Jeżeli obawiasz się kradzieży auta, weź pod uwagę, że nasze ubezpieczenie Assistance także pomoże Ci w razie różnych sytuacji związanych z kradzieżą auta. Są to tzw. usługi mobilności. Polegają na tym, że zorganizujemy i pokryjemy koszt transportu kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do innego dowolnego miejsca oddalonego do 50 km od miejsca zdarzenia. Środkiem transportu może być: pociąg, autobus lub taksówka. Ubezpieczenie przyda się w sytuacji, gdy nie będziesz mieć możliwości kontynuowania jazdy z powodu kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub kradzieży części ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia.

A jeśli Twój pojazd zostanie odzyskany po kradzieży, to zorganizujemy i pokryjemy koszt podróży do miejsca, w którym pojazd ten się znajduje. Podróż będzie mogła odbyć się pociągiem (bilet pierwszej klasy) lub autobusem. Gdy odległość przekracza 750 km zorganizujemy podróż samolotem i zapewnimy Ci lub osobie przez Ciebie wyznaczonej bilet klasy ekonomicznej).

Oczywiście kradzież ubezpieczonego auta lub jego elementów to nie jedyne sytuacje, w których działają usługi mobilności. 

Jeżeli chcesz mieć ubezpieczenie zarówno w razie pożaru jak i kradzieży, wybierz jeden z tych pakietów:

  • pakiet Ekstra
  • pakiet Max

Oba pakiety zawierają także Assistance rozszerzony – który zapewni Ci pomoc w wielu przykrych sytuacjach związanych z wypadkiem czy kradzieżą Twojego auta. Sprawdź zakres Assistance rozszerzonego.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pożar samochodu, eksplozja, implozja
Kradzież
OC
AC - ryzyka katastroficzne
AC - pożar, eksplozja, implozja
AC - kolizja ze zwierzęciem
AC - kradzież
AC - wandalizm
AC - inne uszkodzenia
AC - stała suma ubezpieczenia
Ochrona Prawna
Assistance - wariant podstawowy
Assistance - wariant rozszerzony
NNW - wariant podstawowy
NNW - wariant rozszerzony
Ubezpieczenie szyb
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz więcej
Wygodny pakiet ubezpieczeń - jakie pakiety są dostępne w Allianz
Zobacz więcej
Nieszczęśliwe wypadki w zakresie podstawowym i rozszerzonym 
Zobacz więcej
Pomoc 24h w razie wypadku, kradzieży, awarii 
Zobacz więcej
Ryzyko sporów prawnych dostępne w każdym pakiecie 
Zobacz więcej
Koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.