Międzynarodowy Certyfikat  Ubezpieczeniowy (Zielona Karta)  to dokument, który potwierdza, że posiadasz ubezpieczenie OC. Zielona Karta jest gwarancją , że Allianz przejmuje odpowiedzialność cywilną w razie wypadku drogowego za granicą - na takiej zasadzie jak OC w kraju. Dla osób poszkodowanych jest poświadczeniem, że otrzymają odszkodowanie od kierowcy, który pochodzi spoza granic jego kraju.
Zielona Karta daje poczucie bezpieczeństwa. W obcych krajach możesz nie znać panującej kultury jazdy oraz limitów prędkości – to zwiększa prawdopodobieństwo, że możesz być sprawcą wypadku bądź kolizji. W razie takiej sytuacji, dzięki Zielonej Karcie, możesz być spokojny, że ubezpieczenie pokryje koszty Twojej odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone przez Ciebie szkody.
Dzięki Systemowi  Zielonej Karty poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogą otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą. Zmotoryzowani nie muszą kupować ubezpieczenia OC na granicy każdego z odwiedzanych przez nich krajów.   
 • Albania
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Iran
 • Izrael
 • Macedonia
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina
34 kraje należą do Porozumienia Wielostronnego - w tych krajach nie musisz mieć Zielonej Karty pojazdu. Wystarczy, że masz dokument potwierdzający posiadanie ważnego ubezpieczenia OC samochodu. 

Nie musisz mieć Zielonej Karty (wystarczy OC) jeśli wyjeżdzasz do: 

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

1.01.2021 r. Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską.

Od 01.01.2021 r. polskie ubezpieczenie OC będzie nadal ważne w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, mimo wystąpienia tych krajów z Unii Europejskiej.

Proces wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej jest skomplikowany, dlatego nie można wykluczyć problemów przy przekraczaniu granicy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a EOG. Dlatego osobom podróżującym do Wielkiej Brytanii samochodem rekomendujemy  posiadanie certyfikatów Zielonej Karty. Zachęcamy do kontaktu z naszymi agentami w sprawie Zielonej Karty. 

Artykuł pt.: "Twardy Brexit utrudni uzyskiwanie odszkodowań po wypadkach drogowych"
Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych 
Certyfikat Zielonej Karty wystawiany jest na okres minimum 15 dni, 30 dni lub maksymalnie roku. Jeśli podczas wyjazdu spowodujesz zdarzenie, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, to oderwij kopię otrzymanej Zielonej Karty i przekaż ją poszkodowanemu. Zielona Karta jest tak przygotowana, abyś nie miał z tym żadnych problemów.

Certyfikat Zielonej Karty można w Allianz kupić u naszego agenta.

Skorzystaj z wyszukiwarki agentów lub wyślij formularz kontaktu - oddzwoni do Ciebie nasz agent
i wystawi certyfikat Zielonej Karty. 

Sprawdź w serwisie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, co zrobić w razie zdarzenia za granicą lub w Polsce z udziałem pojazdu  zarejestrowanego na terenie EOG, Andory lub Serbii lub którego kierowca posiadał Zieloną Kartę bądź ubezpieczenie graniczne
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.