OC krótkoterminowe na miesiąc

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Polisa komunikacyjnego  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawierana jest zazwyczaj na 12 miesięcy. Istnieje również możliwość skorzystania z krótkoterminowego ubezpieczenia OC na miesiąc, ale jest ono dostępne wyłącznie dla określonej grupy posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z krótkoterminowego ubezpieczenia OC?

OC krótkoterminowe jest dostępne jedynie w kilku przypadkach. Zacznijmy od tego, że takie ubezpieczenie zapewnia dokładnie taki sam zakres ochrony, co polisa zawarta na 12 miesięcy. Kto może z niego skorzystać? Wyłącznie:

  • Właściciele pojazdów historycznych – o pojazdach historycznych mówimy w przypadku aut, które mają co najmniej 40 lat. W sytuacji, gdy jednak rzeczoznawca uzna samochód za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji, to minimalny wiek może zostać zmniejszony do 25 lat.
  • Właściciele pojazdów wolnobieżnych – to pojazdy mechaniczne, które nie przekraczają prędkości 25 km/h. Mowa tutaj o maszynach budowlanych czy leśnych. Wyjątek dotyczy ciągników używanych w gospodarstwach rolnych – ubezpieczenie OC musi być zawarte na 12 miesięcy. Uwaga: w przypadku pojazdów wolnobieżnych ubezpieczenie krótkoterminowe zawierane jest na minimum 3 miesiące.[1]
  • Osoby prowadzące działalność polegającą na handlu samochodami – często ubezpieczenie krótkoterminowe nazywane jest również ubezpieczeniem komisowym i to głównie dla osób, które handlują autami, skierowana jest ta polisa. Dzięki temu prowadzący takie biznesy mogą ograniczyć koszty związane z ubezpieczeniem OC samochodów.
  • Posiadacze pojazdów zarejestrowanych czasowo – ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez 30 dni, czyli przez taki sam okres na jaki możliwa jest czasowa rejestracja samochodu.
  • Posiadacze pojazdów sprowadzonych do Polski, zarejestrowanych za granicą, które nie mają ważnej polisy OC lub zielonej karty – jeśli auto jest zarejestrowane za granicą, to nie możesz dla niego wykupić rocznej polisy. Musi to być ubezpieczenie OC na 30 dni. W tym czasie musisz zająć się załatwianiem wszystkich formalności, a dopiero po tym okresie będziesz mógł zakupić roczne komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.[2]

Jak wspomnieliśmy, z ubezpieczenia krótkoterminowego korzystają przede wszystkim osoby prowadzące działalność polegającą na handlu samochodami. Jednak w sytuacji, gdy sprzedałeś samochód komisowi, może on korzystać z twojej polisy OC do końca obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast jeśli samochód jedynie oddajesz do takiej firmy na zasadzie umowy komisu, to wtedy sam musisz zadbać o zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej strony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK znajduje się informacja, że to nie właściciel, ale posiadacz ma zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Zatem w przypadku przekazania auta do komisu posiadaczem staje się komis, ale nie zmienia się właściciel auta. Wątpliwości związane z ubezpieczeniem samochodu powinny być rozwiane w umowie zawartej z komisem.[3]

Uwaga: krótkoterminowe ubezpieczenie OC wygaśnie po okresie, na jaki została zawarta polisa. Polisa nie przedłuży się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać.[4]

W przypadku krótkoterminowego ubezpieczenia OC bierzemy pod uwagę te same czynniki, które analizujemy podczas kalkulacji polisy na 12 miesięcy. Trudno jest zatem określić, ile będzie kosztowało ubezpieczenie. Jeśli chcesz sprawdzić, z jakim wydatkiem będzie się wiązać taka polisa, to skontaktuj się z nami – chętnie przeprowadzimy niezbędną kalkulację kosztów.
Krótkoterminowe komunikacyjne ubezpieczenie OC jest dostępne tylko w kilku przypadkach. Obowiązuje przez 30 dni lub przez minimum 3 miesiące w przypadku pojazdów wolnobieżnych. Polisa zapewni taką samą ochronę ubezpieczeniową, co ubezpieczenie wykupione na 12 miesięcy. Różnica tkwi w czasie obowiązywania tej ochrony. Dodatkowo – ubezpieczenie krótkoterminowe nie przedłuży się automatycznie – ochrona wygasa wraz z końcem umowy.

[1] Tomasz Waloszczyk, OC na miesiąc. W jakich sytuacjach możesz wykupić OC krótkoterminowe?, 25 kwietnia 2019, [dostęp: 11 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/abc-zakupu/oc-na-miesiac-oc-krotkoterminowe/>.

[2] Ubezpieczenie krótkoterminowe OC, Ubea, [dostęp: 11. lutego 2019], Mfind Akademia, <https://ubea.pl/oc-na-miesiac/>.

[3] Ibidem.

[4] OC krótkoterminowe – kiedy możesz wykupić polisę krótkoterminową?, Ubezpieczamy Auto, 13 lipiec 2017 [dostęp: 11 lutego 2019], <https://ubezpieczamy-auto.pl/oc-krotkoterminowe/>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.