Gdzie kupię najtańsze OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Co wpływa na wysokość składki OC?

Nie istnieje jedna standardowa cena składki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na jej wysokość wpływa wiele czynników, między innymi marka pojazdu, wiek auta, pojemność silnika, wiek i doświadczenie kierowcy czy miejsce jego zamieszkania. Warto porównywać oferty, zwłaszcza że składkę ubezpieczenia można oszacować szybko, łatwo i dokładnie, korzystając z kalkulatora online. Gdzie szukać takiego kalkulatora, który oszacuje składkę najbardziej korzystnego dla Ciebie ubezpieczenia OC? Najlepiej bezpośrednio na stronie ubezpieczycieli. W ten sposób możesz uzyskać odpowiednią cenę i od razu wykupić polisę / zawrzeć umowę ubezpieczenia z danym ubezpieczycielem. 

Najtańsze OC na rynku?

Wśród czynników, które wpływają na cenę (wysokość składki) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych , istotne znaczenie ma także sposób zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Wykorzystanie narzędzi internetowych do wyliczenia składki, uzyskania oferty oraz przeprowadzenia transakcji, niejednokrotnie znacząco obniża koszty obsługi i pozwala towarzystwu ubezpieczeniowemu zaoferować niższą cenę ubezpieczenia. Najtańsze OC może znajdziesz właśnie tam, gdzie możesz samodzielnie skalkulować cenę i wykupić polisę przez Internet. Pamiętaj, że Twój czas także kosztuje. Zamiast jeździć i szukać ubezpieczyciela, który może zaoferować najlepszą cenę, można usiąść wygodnie przed monitorem komputera i poświęcić kilka chwil m.in. na obliczenie składki online. Najtańsze OC na rynku może być w zasięgu ręki, wystarczy kilka kliknięć.

Ubezpieczenie samochodu taniej z Allianz Online!

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe i musi je mieć każdy posiadacz samochodu. Poszukując takiego ubezpieczenia, warto rozważyć opcję szerszej ochrony ubezpieczeniowej i wziąć pod uwagę wykupienie pakietu dodatkowych ubezpieczeń, gdzie oprócz OC znajdzie się również np. autocasco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pomoc na drodze w formie assistance, ubezpieczenie szyb czy ochrona prawna. Dzięki temu skonfigurujesz ubezpieczenie dokładnie w takim zakresie, jakiego potrzebujesz, w atrakcyjnej cenie. Taką możliwość oferuje Allianz, gdzie znajdziesz wygodne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych - wybierzesz najlepszy dla Ciebie. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.