Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Zniżki za ubezpieczenie OC - jak są przyznawane i jak można je stracić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Jednym z ważnych czynników, które mają wpływ na cenę za komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, są zniżki, które właściciel danego pojazdu wypracował za bezszkodową jazdę. Ubezpieczyciele mają pod tym względem odmienne zasady ich przyznawania, różna może być ich wysokość za każdy rok. 

Jak są przyznawane zniżki na OC, jak można je sprawdzić, a jak stracić?

Zniżki na OC przypisywane są danej osobie. Zatem fakt, że zmienisz ubezpieczyciela albo zdecydujesz się kupić nowy samochód, nie sprawi, że je stracisz.[1] Ubezpieczyciele mogą dowolnie przyznawać zniżki – nie ma pod tym względem żadnych uregulowań. System naliczania zniżek nazywany jest systemem bonus/malus. Od ubezpieczycieli możesz dowiedzieć się, że maksymalny poziom tych zniżek wynosi 60, 70 czy 80 proc. Czy zatem najniższą cenę na OC otrzymasz tam, gdzie możesz mieć nawet 80 proc. zniżek? Nie – wpływ na cenę za polisę OC ma wiele czynników, a wypracowane zniżki to tylko jeden z nich. Ubezpieczyciele za każdy rok bezszkodowej jazdy przyznają od 5 do 20 proc. zniżki. Może być tak, że ubezpieczyciel za każdy rok przyzna 10 proc. zniżki albo może je naliczać całkiem inaczej – np. 5 proc. w pierwszym roku, a 10 proc. w kolejnym.
Jeśli samochód przestał być już twoją własnością i zdecydowałeś się na razie nie kupować kolejnego, to tym samym nie będziesz już korzystał z komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co się stanie, jeśli będziesz mieć np. 3 lata przerwy ubezpieczeniowej? Tutaj również wszystko zależy od ubezpieczyciela. W jednym przypadku stracisz wszystkie wypracowane zniżki i będziesz musiał je gromadzić od nowa, a w innym przypadku nawet po kilku latach będziesz mógł korzystać z dokładnie takich samych, jakie wypracowałeś.
Nie od razu będziesz otrzymywać zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy. Tutaj podobnie polityka towarzystw ubezpieczeniowych wygląda różnie. Możliwe, że pierwsze zniżki otrzymasz, mając 22 lata, a nawet 26 lat. Młodzi kierowcy muszą się liczyć z tym, że ceny ich pierwszych polis będą wysokie.[2]
Tak, jak za bezszkodową jazdę otrzymujecie zniżki, tak w przypadku wyrządzonych szkód pojawiają się zwyżki. Tutaj również polityka wygląda odmiennie w zależności od ubezpieczyciela. Za jedną szkodę możesz stracić 10, 20, a nawet 30 proc. zniżek. Co więcej, jeśli spowodujesz w jednym roku np. 3 szkody, to możliwe, że ubezpieczyciel nałoży na ciebie zwyżkę w wysokości kilkuset procent![3]

Możesz oczywiście szacować, ile wypracowałeś zniżek, biorąc pod uwagę liczbę spowodowanych szkód i zasady systemu bonus/malus danego ubezpieczyciela, ale oczywiście to nie jest najlepsza metoda. Lepsze rozwiązania to:

  • Skorzystanie z systemu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – po zalogowaniu się do niego możesz wygenerować dokument, który będzie pokazywał przebieg twojej historii ubezpieczeniowej za ostatnich 5 lat. Na tej podstawie zniżki może ci wyliczyć przedstawiciel danego towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Sprawdzenie ostatniej polisy – informacje o poziomie zniżek znajdziesz albo na blankiecie, albo w pozostałych dokumentach, które dostałeś od ubezpieczyciela.
  • Wniosek do aktualnego ubezpieczyciela – możesz złożyć wniosek o Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Otrzymasz dokument podobny do tego, jaki możesz wygenerować samodzielnie w systemie UFG. Znajdziesz tam informacje o spowodowanych szkodach i tym samym będziesz mógł wyliczyć poziom zniżek.
Wypracowane przez ciebie zniżki nie są ważne wyłącznie u danego ubezpieczyciela – uwzględni je również inne towarzystwo ubezpieczeniowe. Jednak nie będzie tak, że każde towarzystwo przyzna ci dokładnie taki poziom tych zniżek, jaki miałeś u dotychczasowego ubezpieczyciela.
Wypracowanie wysokich zniżek na OC może mieć duży wpływ na cenę za polisę OC. Pamiętaj jednak, że każdy ubezpieczyciel ma pod tym względem inną politykę, a możliwość uzyskania u danego ubezpieczyciela wyższych zniżek nie oznacza, że zapewni on również atrakcyjniejszą cenę za polisę OC.

[1] Stefania Stuglik, Zniżki OC – jak są liczone?, „Ubezpieczamy auto”, 18 styczeń 2017 [dostęp: 14 luty 2019], <https://ubezpieczamy-auto.pl/znizki-oc-jak-sa-liczone/>.

[2] Przemysław Pepla, Zniżki na OC – jak sprawdzić, kiedy są przyznawane i za co można je stracić?, 8 maja 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/ciekawostki-ubezpieczeniowe/znizki-na-oc-jak-sprawdzic/>.

[3] Stefania Stuglik, Zniżki przy zakupie ubezpieczenia OC AC - czy można jeszcze taniej?, „Rankomat”, 8 sierpnia 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://rankomat.pl/samochod/znizki-w-towarzystwach-ubezpieczeniowych>.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.